Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 2:36

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 2:36

Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad. z 

AYT (2018)

Anak Atai adalah Natan, dan anak Natan adalah Zabad.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 2:36

Maka Atai itu beranaklah Natan dan Natan beranaklah Zabad,

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 2:36

Garis keturunan dari Atai sampai kepada Elisama berturut-turut adalah sebagai berikut: Atai, Natan, Zabad, Eflal, Obed, Yehu, Azarya, Heles, Elasa, Sismai, Salum, Yekamya, Elisama.

MILT (2008)

Dan Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad.

Shellabear 2011 (2011)

Atai mempunyai anak, Natan; kemudian berikutnya turun-temurun ialah Zabad,

AVB (2015)

Atai beranakkan Natan; kemudian turun-temurunnya ialah Zabad,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 2:36

Atai
<06262>
memperanakkan
<03205>
Natan
<05416>
, dan Natan
<05416>
memperanakkan
<03205>
Zabad
<02066>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 2:36

Maka Atai
<06262>
itu beranaklah
<03205>
Natan
<05416>
dan Natan
<05416>
beranaklah
<03205>
Zabad
<02066>
,
HEBREW
dbz
<02066>
ta
<0853>
dylwh
<03205>
Ntnw
<05416>
Ntn
<05416>
ta
<0853>
dylh
<03205>
ytew (2:36)
<06262>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 2:36

Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad 1 .

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA