Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 14:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 14:2

Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem.

AYT (2018)

Dia berumur 25 tahun ketika menjadi raja dan selama 29 tahun dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yoadan, yang berasal dari Yerusalem.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 14:2

Umurnya lima likur tahun pada masa ia naik raja, maka kerajaanlah ia di Yeruzalem dua puluh sembilan tahun lamanya; adapun nama bunda baginda itu Yoadan, dari Yeruzalem.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 14:2

Pada waktu itu ia berumur dua puluh lima tahun, dan ia memerintah di Yerusalem dua puluh sembilan tahun lamanya. Ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem.

MILT (2008)

Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia mulai memerintah dan dia memerintah selama dua puluh sembilan tahun di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadam, dari Yerusalem.

Shellabear 2011 (2011)

Umurnya dua puluh lima tahun pada waktu ia naik takhta, dan ia bertakhta di Yerusalem dua puluh sembilan tahun lamanya. Nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem.

AVB (2015)

Umurnya dua puluh lima tahun pada waktu dia menaiki takhta, dan dia bertakhta di Yerusalem selama dua puluh sembilan tahun. Nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 14:2

Ia berumur
<01121>
dua puluh
<06242>
lima
<02568>
tahun
<08141>
pada waktu ia menjadi raja
<04427>
dan dua puluh
<06242>
sembilan
<08672>
tahun
<08141>
lamanya ia memerintah
<04427>
di Yerusalem
<03389>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
ialah Yoadan
<03086>
, dari
<04480>
Yerusalem
<03389>
.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 14:2

Umurnya
<01121>
lima
<02568>
likur
<06242>
tahun
<08141>
pada masa ia naik
<04427>
raja, maka kerajaanlah
<04427>
ia di Yeruzalem
<03389>
dua puluh
<06242>
sembilan
<08672>
tahun
<08141>
lamanya; adapun nama
<08034>
bunda
<0517>
baginda itu Yoadan
<03086>
, dari
<04480>
Yeruzalem
<03389>
.
HEBREW
Mlswry
<03389>
Nm
<04480>
*Ndewhy {Nydewhy}
<03086>
wma
<0517>
Msw
<08034>
Mlswryb
<03389>
Klm
<04427>
hns
<08141>
estw
<08672>
Myrvew
<06242>
wklmb
<04427>
hyh
<01961>
hns
<08141>
smxw
<02568>
Myrve
<06242>
Nb (14:2)
<01121>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 14:2

Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA