Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 32:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 32:6

Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata: "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan iapun sedang di jalan menemui engkau, diiringi f  oleh empat ratus orang."

AYT (2018)

Para utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, “Kami telah pergi kepada kakakmu, Esau. Pada saat ini, dia sedang datang beserta empat ratus laki-laki untuk menemuimu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 32:6

Maka utusan itupun kembalilah kepada Yakub, katanya: Bahwa kami telah berjumpa dengan Esaf, saudaramu, maka iapun datang mendapatkan dikau, dan adalah empat ratus orangpun sertanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 32:6

Ketika para utusan kembali lagi kepada Yakub, mereka berkata, "Kami telah pergi kepada Esau, abang Tuan dan sekarang ia dalam perjalanan kemari untuk menemui Tuan. Ia datang dengan empat ratus orang."

MILT (2008)

Dan kembalilah para utusan itu kepada Yakub sambil berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan dia juga sedang dalam perjalanan untuk menemui engkau, dan empat ratus orang ada bersamanya."

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian utusan-utusan itu pun kembali kepada Yakub dan berkata, "Kami telah berjumpa dengan Esau, abangmu, dan ia pun sedang datang untuk menjumpaimu beserta empat ratus orang laki-laki."

AVB (2015)

Maka kembalilah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, “Kami telah menemui Esau, abangmu, dan dia pun dalam perjalanan bersama-sama empat ratus orang lelaki untuk menemuimu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 32:6

Kemudian pulanglah
<07725>
para utusan
<04397>
itu kepada
<0413>
Yakub
<03290>
dan berkata
<0559>
: "Kami telah sampai
<0935>
kepada
<0413>
kakakmu
<0251>
, kepada
<0413>
Esau
<06215>
, dan iapun
<01571>
sedang
<01980>
di jalan menemui
<07125>
engkau, diiringi oleh
<05973>
empat
<0702>
ratus
<03967>
orang
<0376>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 32:6

Maka utusan
<04397>
itupun kembalilah
<07725>
kepada
<0413>
Yakub
<03290>
, katanya
<0559>
: Bahwa kami telah berjumpa dengan Esaf
<06215>
, saudaramu
<0251>
, maka iapun datang
<01980>
datang
<0935>
mendapatkan
<07125>
dikau, dan adalah empat
<0702>
ratus
<03967>
orangpun
<0376>
sertanya
<05973>
.
HEBREW
wme
<05973>
sya
<0376>
twam
<03967>
ebraw
<0702>
Ktarql
<07125>
Klh
<01980>
Mgw
<01571>
wve
<06215>
la
<0413>
Kyxa
<0251>
la
<0413>
wnab
<0935>
rmal
<0559>
bqey
<03290>
la
<0413>
Mykalmh
<04397>
wbsyw
<07725>
(32:6)
<32:7>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 32:6

Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata: "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan iapun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh empat ratus 1  orang."

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA