TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ratapan 1:1-11

Konteks
Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem
1:1 Ah, betapa terpencilnya a  kota itu 1 , yang dahulu ramai! b  Laksana seorang jandalah c  ia, yang dahulu agung d  di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. e  1:2 Pada malam hari tersedu-sedu ia menangis, f  air matanya bercucuran di pipi; dari semua kekasihnya, g  tak ada seorangpun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, h  mereka menjadi seterunya. i  1:3 Yehuda telah ditinggalkan j  penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat; ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman; k  siapa saja yang menyerang dapat memasukinya l  pada saat ia terdesak. 1:4 Jalan-jalan ke Sion diliputi dukacita, m  karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada; sunyi senyaplah n  segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya; bersedih pedih dara-daranya; dan dia sendiri pilu hatinya. o  1:5 Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, TUHAN membuatnya merana, p  karena banyak pelanggarannya 2 ; q  kanak-kanaknya berjalan di depan lawan r  sebagai tawanan. s  1:6 Lenyaplah dari puteri Sion t  segala kemuliaannya; pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput; mereka berjalan u  tanpa daya di depan yang mengejarnya. 1:7 Terkenanglah Yerusalem, pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala; tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya 3 , v  para lawan memandangnya, dan tertawa w  karena keruntuhannya. 1:8 Yerusalem sangat berdosa, x  sehingga najis y  adanya; semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya; z  dan dia sendiri berkeluh kesah, a  dan memalingkan mukanya. 1:9 Kenajisannya melekat pada ujung kainnya; ia tak berpikir akan akhirnya, b  sangatlah dalam ia jatuh, c  tiada orang yang menghiburnya. d  "Ya, TUHAN, lihatlah sengsaraku, e  karena si seteru membesarkan dirinya!" 1:10 Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya; f  bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya, g  padahal Engkau, ya TUHAN, telah melarang h  mereka untuk masuk jemaah-Mu. 1:11 Berkeluh kesah i  seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti; j  harta benda mereka berikan ganti makanan, untuk menyambung hidupnya. "Lihatlah, ya TUHAN, pandanglah, betapa hina aku ini!
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : BETAPA TERPENCILNYA KOTA ITU.

Nas : Rat 1:1

Yeremia mengungkapkan kesedihannya yang mendalam karena kejatuhan Yerusalem dan keadaan tragis yang menyebabkannya. Kota kudus itu diumpamakan sebagai janda kesepian yang kehilangan anak-anaknya dan dikhianati handai taulannya; ia ditinggal sendiri tanpa ada orang untuk menghibur dirinya.

[1:5]  2 Full Life : MEMBUATNYA MERANA ... BANYAK PELANGGARANNYA.

Nas : Rat 1:5

Musibah penderitaan, kerusakan, dan kehilangan dihubungkan dengan dosa bangsa itu (ayat Rat 1:8-9,14,18,20,22). Merekalah yang mendatangkan hukuman atas diri mereka sendiri. Terus-menerus berbuat dosa senantiasa mengakibatkan hukuman dari Allah (Rom 6:23).

[1:7]  3 Full Life : TAK ADA PENOLONG BAGINYA.

Nas : Rat 1:7

Mereka yang mengikuti jalannya sendiri dan mengabaikan Roh Kudus yang menginsyafkan hati mereka mungkin menemukan pada saat keperluan mereka bahwa tidak ada yang menolong mereka. Seorang dapat mencapai tingkat pemberontakan terhadap Allah ketika Ia akan menentukan malapetaka dan bukan berkat untuk mereka; akibat mengerikan seperti itu hanya dapat dielakkan dengan memelihara takut yang kudus akan Allah dan hukuman-Nya.TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA