TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Roma 2:28-29

Konteks
2:28 Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah u  Yahudi, dan yang disebut sunat, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. v  2:29 Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati, w  secara rohani 1 , x  bukan secara hurufiah. y  Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. z 

Roma 4:12

Konteks
4:12 dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita 2 , pada masa ia belum disunat.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:29]  1 Full Life : SUNAT DI DALAM HATI, SECARA ROHANI.

Nas : Rom 2:29

Ini merupakan karya kasih karunia Allah dalam hati orang percaya; melaluinya mereka berpartisipasi dalam tabiat ilahi sehingga sanggup hidup suci dan terpisah dari dosa untuk kemuliaan Allah (bd. Ul 10:16; Yer 4:4; 2Pet 1:4). Demikianlah, kehidupan yang kudus menjadi tanda lahiriah bahwa kita berada di bawah perjanjian yang baru.

[4:12]  2 Full Life : IMAN ABRAHAM, BAPA LELUHUR KITA.

Nas : Rom 4:12

Iman Abraham adalah iman sejati yang bertahan, percaya, meyakini, menaati, menjadi kuat, dan memuliakan Allah (ayat Rom 4:16-21). Iman semacam inilah yang menjadikan kita anak-anak Allah.TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA