TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Markus 16:17-18

Konteks
16:17 Tanda-tanda b  ini akan menyertai 1  orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan c  demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru d  bagi mereka, 16:18 mereka akan memegang ular 2 , e  dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya f  atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[16:17]  1 Full Life : TANDA-TANDA INI AKAN MENYERTAI.

Nas : Mr 16:17

Lihat art. TANDA-TANDA ORANG PERCAYA.

[16:18]  2 Full Life : MEMEGANG ULAR.

Nas : Mr 16:18

Memegang ular atau minum racun tidak boleh merupakan upacara agama dan dijadikan ujian untuk membuktikan kerohanian seseorang. Ini adalah janji yang diberikan kepada orang percaya yang menghadapi bahaya semacam itu ketika melayani Kristus. Adalah dosa untuk mencobai Allah dengan sengaja mendatangkan mara bahaya atas diri sendiri (Mat 4:5-7; 10:23; Mat 24:16-18).TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA