TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kolose 3:5

3:5 nekrwsate <3499> (5657) oun <3767> ta <3588> melh <3196> ta <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> porneian <4202> akayarsian <167> payov <3806> epiyumian <1939> kakhn <2556> kai <2532> thn <3588> pleonexian <4124> htiv <3748> estin <1510> (5748) eidwlolatria <1495>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA