TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Galatia 6:11-15

Konteks
Peringatan dan salam
6:11 Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku v  sendiri. 6:12 Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan w  diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, x  hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianiaya y  karena salib Kristus. 6:13 Sebab mereka yang menyunatkan dirinyapun, tidak memelihara hukum Taurat. z  Tetapi mereka menghendaki, supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. a  6:14 Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, b  sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku 1  dan aku bagi dunia. c  6:15 Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, d  tetapi menjadi ciptaan baru, e  itulah yang ada artinya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[6:14]  1 Full Life : DUNIA TELAH DISALIBKAN BAGIKU.

Nas : Gal 6:14

Salib Kristus, lambang kematian mengerikan yang diderita Juruselamat untuk keselamatan kekal kita, kini menjadi pemisah yang memisahkan dunia dari kita dan kita dari dunia. "Dunia" berarti segala sesuatu yang berlawanan dengan Allah, kerajaan, dan kebenaran-Nya (bd. Gal 4:3; 1Kor 2:12; 3:19; 1Yoh 2:15-17).

  1. 1) Bagi mereka yang menjadikan salib itu hidup dan kemegahannya, dunia dengan segenap nilai, patokan, pendapat, kehormatan, dan gaya hidupnya kini tidak lagi didambakan atau dicintai.
  2. 2) Bagi kita hal "disalibkan dengan Kristus" (Gal 2:19) meliputi disalibkan bagi dunia ini. Kita tidak dapat mengambil bagian dalam keselamatan dan kemuliaan salib Kristus tanpa meninggalkan semua kesenangan duniawi yang menjauhkan hati kita dari Kristus dan kehadiran-Nya.TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA