Indeks Studi Peta     Indeks Nama Tempat
Studi Peta
Indo6

Kerajaan Asyur

XY Nama Tempat TB G
B2 Alepo
0
B3 Arab 17
C2 Arapka 0
C1 Ararat 3
D1 Araxes 0
B3 Arubu 0
B2 Arwad 2
C2 Asyur 153
C2 Babel 295
B2 Byblos 0
B2 Damsyik 60
C1 Danau Urmia 0
C1 Danau Van 0
C2 Dur Syarukin 0
C2 Efrat 62
D2 Ekbatana 0
C3 Erekh 2
B1 Gimirrai 0
B1 Gomer 8
C2 Gozan 5
C1 Gunung Ararat 0
C2 Habor 3
B2 Hamat 37
B2 Haran 21
B1 Laut Hitam 0
C2 Kalah 90
B2 Karkemis 3
B3 Laut Merah 0
A2 Laut Tengah 0
D2 Media 17
A3 Memfis 7
C2 Niniwe 22
C2 Nipur 0
D3 Persia 37
B2 Rezef 2
B2 Samaria (kota) 0
D1 Sungai Araxes 0
C2 Sungai Efrat 0
C2 Sungai Habor 0
C2 Sungai Tigris 0
B2 Sungai Yordan 0
D2 Susan 21
B2 Tadmor 1
D3 Teluk Persia 0
B2 Tifsah 2
C2 Tigris 2
C1 Urartu 0
C1 Urmia, Danau 0
D3 Ur 1
C1 Van, Danau 0
B2 Yerusalem 815
B2 Yordan 205
Hak cipta Studi Peta © ROHR Productions - bible.org (Edisi Cetak dan CD Panduan)


TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA