HAMBA PEREMPUAN [Sebagai Frasa]

Jumlah dalam TB : 17 dalam 16 ayat
(dalam OT: 7 dalam 7 ayat)
(dalam NT: 10 dalam 9 ayat)
Keluarga Kata untuk frasa "hamba perempuan" dalam TB (23/11) : hamba perempuan (7x/10x); hamba-hamba perempuan (1x/1x); hamba-hambamu perempuan (1x/0x); hamba-hambanya perempuan (1x/0x); hamba-Mu perempuan (2x/0x); hambamu perempuan (8x/0x); hambanya perempuan (3x/0x);
Hebrew : <08198> 4x; <0519> 1x;
Greek : <3814> 10x;
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

IBRANI [Sebagai Frasa]

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<08198> 4 (dari 63)
hxpv shiphchah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) maid, maid-servant, slavegirl 1a) maid, maid-servant (as belonging to a mistress) 1b) of address, speaker, humility (fig)
<0519> 1 (dari 56)
hma 'amah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) maid-servant, female slave, maid, handmaid, concubine 1a) of humility (fig.)
<00000> 2
--
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

YUNANI [Sebagai Frasa]

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<3814> 10 (dari 13)
paidiskh paidiske
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) a young girl, damsel 2) a maid-servant, a young female slave 2a) a maid servant who has charge of the door Sinonim : Lihat Definisi 5868 dan 5943
Sembunyikan

Konkordansi PL [Sebagai Frasa]

hxps <08198> Kej 16:1 ... beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan , orang Mesir, Hagar namanya.
hmah <0519> Kej 21:10 ... Sara kepada Abraham: "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab ...
-- Kej 46:18 Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban ...
-- Kej 46:25 Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada ...
hxps <08198> Mzm 123:2 ... tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan ...
hxpsw <08198> Ams 30:23 ... suami, dan karena seorang hamba perempuan , kalau ia mendesak kedudukan ...
hxpsk <08198> Yes 24:2 ... nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya, ...
Sembunyikan

Konkordansi PB [Sebagai Frasa]

paidiskh <3814> Mat 26:69 ... Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya: "Engkau ...
paidiskwn <3814> Mrk 14:66 ... Lalu datanglah seorang hamba perempuan Imam Besar,
paidiskh <3814> Mrk 14:69 Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, ...
paidiskh <3814> Luk 22:56 Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api; ...
paidiskh <3814> Yoh 18:17 Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus: ...
paidiskh <3814> Kis 12:13 ... gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui ...
paidiskhn <3814> Kis 16:16 ... kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung; ...
paidiskhn <3814> Gal 4:30 ... kata nas Kitab Suci? "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab ...
paidiskhv <3814> Gal 4:30 ... beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli ...
paidiskhv <3814> Gal 4:31 ... kita bukanlah anak-anak hamba perempuan , melainkan anak-anak perempuan ...


TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA