: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mizpah | Mizpeh | Mizzah | Mnason | Moab | Moabite | Moabitess | Moadiah | Moaja | Molada | Moladah
Daftar Isi
GAMBAR: Moab
BROWNING: MOAB

Moabite

Dalam versi-versi Alkitab:

bangsa Moab: FAYH
bani Moab: TB
gadis-gadis Moab: FAYH
Moab: BIS FAYH TB TL
Moabi: TL
Negeri Moab: FAYH
orang dari Moab: TB
orang Moab: BIS FAYH TB
orang-orang Moab: FAYH TB
perempuan Moab: FAYH TB
perempuan-perempuan Moab: TB
seorang Moab: TB
tentara Moab: FAYH

Gambar

Moab: selebihnya..
Topik: A Message about Moab; Defeating the Moabites and the Edomites; The Destruction of Moab

MOAB [browning]

Dataran Moab terletak di sebelah timur Laut Mati, di selatan Sungai Arnon. Menurut cerita yang tidak senonoh (Kej. 19:30-37) orang Moab berasal dari persetubuhan sumbang antara *Lot dan anak perempuannya. Ada hubungan teratur antara orang Moab dan orang Israel. *Rut, perempuan Moab, menjadi buyut perempuan dari *Daud (Rut 4:17). Ada pertentangan dengan Moab selama pemerintahan *Saul dan Daud (2Sam. 8:2). Pada abad ke-8 dan ke-7 sM orang Moab berada dalam penguasaan *Asyur dan ditaklukkan pada waktu *Babel berjaya pada abad ke-6 sM. Orang Moab menyembah Dewa *Kamos (Yer. 48:46), yang tidak menyelamatkan mereka dan pemulihan mereka di masa depan dilihat sebagai pekerjaan *Yahweh (Yer. 48:47).TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA