Lihat definisi kata "Hadiah" dalam Studi Kata
: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hadasa | Hadashah | Hadassah | Hadata | Hades | Hadiah | Hadid | Hadlai | Hadrach | Hadrakh | Hafaraim
Daftar Isi
PEDOMAN: Hadiah

Hadiah

Hadiah [pedoman]

 1. 1. Asal mulanya - .
 2. Kej 32:13; 43:15
 3. 2. Diberikan:
  1. 2.1 Kepada para hakim supaya mendapat putusan yang menguntungkan.
  2. Ams 17:23; Am 2:6
  3. 2.2 Kepada raja-raja supaya mendapat pertolongan.
  4. 1Raj 15:18
  5. 2.3 Oleh raja kepada raja lain untuk menunjukkan kerendahannya.
  6. 1Raj 10:25; 2Taw 9:23,24; Mazm 72:10
  7. 2.4 Untuk memadamkan kemarahan orang.
  8. Kej 32:20; 1Sam 25:27,28,35
  9. 2.5 Untuk menguatkan perjanjian.
  10. Kej 21:28-30
  11. 2.6 Untuk membalas pelayanan.
  12. 2Sam 18:12; Dan 2:6,48
  13. 2.7 Untuk menyatakan rasa hormat.
  14. Hak 6:18
  15. 2.8 Sebagai tanda persahabatan.
  16. 1Sam 18:3,4
  17. 2.9 Sebagai upeti.
  18. Hak 3:15; 2Sam 8:2; 2Taw 17:5
  19. 2.10 Pada waktu mengadakan kunjungan.
  20. 2Raj 8:8
  21. 2.11 Pada segala hari raya.
  22. Neh 8:13; Est 8:8
  23. 2.12 Pada hari perkawinan.
  24. Kej 24:53; Mazm 45:13
  25. 2.13 Pada waktu disembuhkan.
  26. 2Raj 20:12
  27. 2.14 Pada waktu harta bendanya dipulihkan.
  28. Ayub 42:10,11
  29. 2.15 Pada waktu mengadakan perpisahan dengan teman-teman.
  30. Kej 45:22; Yer 40:5
 4. 3. Harus dibawa jika ada kepentingan.
 5. 1Sam 9:7
 6. 4. Tidak dibawa, dipandang kurang hormat dan kurang mencintai.
 7. 1Sam 10:27; 2Raj 17:4
 8. 5. Biasanya mendapat sambutan yang baik.
 9. Ams 18:16; 19:6
 10. 6. Ditolak apabila kecil atau cacat.
 11. Mal 1:8
 12. 7. Mahal dan bermacam-macam kepada orang yang berpangkat.
 13. 2Raj 5:5; 2Taw 9:1
 14. 8. - yang diterima tandanya diperkenan.
 15. Kej 33:10,11
 16. 9. Barang-barang yang diberikan sebagai - :
  1. 9.1 Barang-barang perak dan emas.
  2. 1Raj 10:25
  3. 9.2 Batu permata yang indah-indah.
  4. 1Raj 10:2
  5. 9.3 Beberapa orang hamba.
  6. Kej 20:14; 29:24,29
  7. 9.4 Kuda dan bagal.
  8. 1Raj 10:25
  9. 9.5 Makanan.
  10. Kej 43:11; 1Sam 25:18; 1Raj 14:3
  11. 9.6 Pakaian.
  12. Kej 45:22; 1Sam 18:4
  13. 9.7 Perhiasan.
  14. Kej 24:22,47; Ayub 42:11
  15. 9.8 Perlengkapan perang.
  16. 1Sam 18:4
  17. 9.9 Ternak.
  18. Kej 32:14,15,18
  19. 9.10 Uang.
  20. Kej 45:22; 1Sam 9:8; Ayub 42:11
  21. 9.11 Seringkali diusung oleh hamba-hamba.
  22. Hak 3:18
  23. 9.12 Seringkali dimuat ke atas keledai.
  24. 1Sam 25:18; 2Raj 8:9; 2Taw 9:1
  25. 9.13 Kadang-kadang dikirim lebih dahulu sebelum kedatangan
  26. si pemberi. Kej 32:21
  27. 9.14 Biasanya dipersembahkan oleh si pemberi.
  28. Kej 43:15,16; Hak 3:17; 1Sam 25:27
  29. 9.15 Disediakan dan dipersembahkan dengan upacara.
  30. Kej 43:26; Hak 3:18,19; Mat 2:11

Lihat definisi kata "Hadiah" dalam Studi KataTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA