Daftar Isi
GAMBAR: Hadadezer
HEBREW: 1909 rzerdh Hadad`ezer 1928 rzerdh Hadar`ezer
ENSIKLOPEDIA: HADADEZER

Hadadezer

Dalam versi-versi Alkitab:

Hadad-ezar: TL
Hadadezer: BIS FAYH TB
Hadar-Ezar: TL

Gambar

Hadadezer: selebihnya..
Topik: Defeating Hadadezer

Ibrani

Strongs #01909: rzerdh Hadad`ezer

Hadadezer = "Hadad is help"

1) son of Rehob, a king of Syria-Zobah defeated by David's army

1909 Hadad`ezer had-ad-eh'-zer

from 1908 and 5828; Hadad (is his) help; Hadadezer, a Syrian king: KJV -- Hadadezer. Compare 1928.
see HEBREW for 01908
see HEBREW for 05828
see HEBREW for 01928

Strongs #01928: rzerdh Hadar`ezer

Hadarezer = "Hadad is help"

1) the king of Syria defeated by David's army

1928 Hadar`ezer had-ar-eh'-zer

from 1924 and 5828; Hadar (i.e. Hadad, 1908) is his help; Hadarezer (i.e. Hadadezer, 1909), a Syrian king: KJV -- Hadarezer.
see HEBREW for 01924
see HEBREW for 05828
see HEBREW for 01908
see HEBREW for 01909

HADADEZER [ensiklopedia]

Nama pribadi suku Aram, artinya '(dewa) Hadad adalah penolongku', dipakai oleh paling tidak dua orang raja dari daerah Damsyik.

Hadadezer, anak Rehob, adalah raja Zoba, daerah timur Hamat. Daerah kekuasaannya pernah termasuk tepian S Efrat (2 Sam 8:3). Ia dikalahkan oleh Daud, dan perisai-perisai emas milik anak buahnya diambil dan dibawa ke Yerusalem bersama barang rampasan dari Betah dan Berotai, meskipun sebelumnya mendapat bala bantuan dari Damsyik. Kekalahan ini diikuti dengan penyerahan hadiah oleh Tou, raja Hamat, musuh lamanya, kepada Daud (ay 10). Walaupun demikian, Hadadezer masih terus menguasai daerahnya dan kemudian membantu bani Amon berperang melawan Daud (2 Sam 10:16-19; 1 Taw 18:3-8). Waktu orang Israel kembali mengalahkan orang Aram, Rezon, yg melarikan diri dari kuasa Hadadezer, menjadi raja di Damsyik dan melawan Salomo (1 Raj 11:23; *REZON).

Seorang bernama Hadadezer (Asyur Adad-'idri), raja Damsyik, disebut sebagai sekutu Ahab dari Israel, melawan Salmaneser III di Qarqar pada thn 852 sM (DOTT, hlm 47, 48). Raja-raja ini kadang-kadang disamakan dengan Ben-Hadad I, II. Lih Or 34, 1965, hlm 472-473 tentang nama ini. DJW/JMP
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA