TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 22

  Boks Temuan
Kelancangan penduduk Yerusalem
22:1 Ucapan ilahi f  terhadap "lembah g  penglihatan 1  h ". Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh i  rumah, 22:2 hai kota yang bersorak riuh j  dan ribut gembira, k  hai negeri yang beria-ria? Orang-orangmu yang mati l  terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, m  dan bukanlah gugur dalam peperangan. 22:3 Semua panglimamu sama-sama melarikan n  diri, mereka tertawan o  tanpa tembakan panah; semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. 22:4 Sebab itu aku berkata: "Buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis p  dalam kepahitan 2 ; janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan puteri bangsaku. q " 22:5 Sebab Tuhan, TUHAN semesta alam telah menentukan suatu hari: r  Ia akan menggemparkan, menginjak-injak s  dan mengacaukan t  orang: di "lembah penglihatan u " tembok v  akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung! 22:6 Elam w  telah memasang tabung panah, x  Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir y  membuka sarung perisai. 22:7 Maka lembah-lembahmu z  yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu a  gerbang, 22:8 dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu b  engkau memandang kepada perlengkapan senjata c  di "Gedung Hutan d "; 22:9 kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak e  tembok kota Daud dan kamu mengumpulkan air kolam bawah; f  22:10 kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah g  untuk meneguhkan tembok; h  22:11 kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok i  itu untuk menampung air dari kolam j  yang lama; tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat k  kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. l  22:12 Pada waktu itu m  Tuhan, TUHAN semesta alam menyuruh orang menangis 3  n  dan meratap dengan menggundul o  kepala dan melilitkan kain kabung; p  22:13 tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, q  membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur, r  sambil berseru: "Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati! s " 22:14 Tetapi TUHAN semesta alam menyatakan diri dan berfirman t  kepadaku: "Sungguh, kesalahanmu ini tidak akan diampuni, u  sampai kamu mati," firman Tuhan, TUHAN semesta alam.
Tentang Sebna dan Elyakim
22:15 Beginilah firman Tuhan, TUHAN semesta alam: "Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna 4  v  yang mengurus w  istana, x  dan katakan: 22:16 Ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur y  bagimu z  di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu? 22:17 Sesungguhnya, TUHAN akan melontarkan a  engkau jauh-jauh, hai orang! Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat 22:18 dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan b  engkau seperti bola ke tanah yang luas; di situlah engkau akan mati, dan di situlah akan tinggal kereta-kereta c  kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu! 22:19 Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu d  engkau akan dijatuhkan. e  22:20 Maka pada waktu itu f  Aku akan memanggil hamba-Ku, g  Elyakim h  bin Hilkia: 22:21 Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu i  akan Kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu j  akan Kuberikan ke tangannya; maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. 22:22 Aku akan menaruh kunci k  rumah Daud l  ke atas bahunya: m  apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. n  22:23 Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan o  yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh; p  maka ia akan menjadi kursi kemuliaan q  bagi kaum keluarganya. 22:24 Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. 22:25 Maka pada waktu itu, r  demikianlah firman TUHAN semesta alam, gantungan s  yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab TUHAN telah mengatakannya. t "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[22:1]  1  Full Life : LEMBAH PENGLIHATAN.

Nas : Yes 22:1

Nama ini mengacu kepada Yerusalem atau lembah dekat Yerusalem di mana Allah telah menyatakan diri dalam berbagai penglihatan nubuat. Di sini Allah menegur penduduk Yerusalem karena sikap riang mereka di tengah-tengah bahaya yang gawat dan kemurtadan (ayat Yes 22:1-14).

[22:4]  2  Full Life : BIARKANLAH AKU MENANGIS DALAM KEPAHITAN.

Nas : Yes 22:4

Yesaya, seorang nabi sejati, merasakan tragedi kejatuhan dan kemurtadan umat itu secara mendalam. Umat Allah sedang dibinasakan, dan ia merasa sedih karena mereka dan Allahnya yang dikhianati. Sementara orang lain mengalami sukacita dan keriangan (ayat Yes 22:12-13), sang nabi harus ikut merasakan kesedihan Allah

(lihat cat. --> Yes 22:12 berikutnya).

[atau ref. Yes 22:12]

[22:12]  3  Full Life : MENYURUH ORANG MENANGIS.

Nas : Yes 22:12-13

Ketika umat Allah berkompromi dengan dunia dan tidak lagi menaati cara-cara Allah yang benar, Ia memanggil mereka untuk bertobat, mengakui kemiskinan rohani mereka dan mencari wajah-Nya. Kristus menginginkan semua gereja-Nya memeriksa keadaan rohani mereka dengan mengingat PB dan standar-standarnya (bd. pasal Wahy 2:1-3:22). Seperti Yesaya, para nabi masa kini hendaknya memanggil orang kepada pertobatan, kerendahan hati, air mata, doa dan puasa, dan bukan kepada keriangan yang sembrono.

[22:15]  4  Full Life : SEBNA.

Nas : Yes 22:15-25

Allah menyatakan hukuman atas seorang pejabat pemerintah yang korup bernama Sebna, yang akan digantikan oleh Elyakim, seorang pemimpin yang saleh (bd. ayat Yes 22:20).TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA