TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 22:15-25

Konteks
Tentang Sebna dan Elyakim
22:15 Beginilah firman Tuhan, TUHAN semesta alam: "Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna 1  v  yang mengurus w  istana, x  dan katakan: 22:16 Ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur y  bagimu z  di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu? 22:17 Sesungguhnya, TUHAN akan melontarkan a  engkau jauh-jauh, hai orang! Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat 22:18 dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan b  engkau seperti bola ke tanah yang luas; di situlah engkau akan mati, dan di situlah akan tinggal kereta-kereta c  kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu! 22:19 Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu d  engkau akan dijatuhkan. e  22:20 Maka pada waktu itu f  Aku akan memanggil hamba-Ku, g  Elyakim h  bin Hilkia: 22:21 Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu i  akan Kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu j  akan Kuberikan ke tangannya; maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. 22:22 Aku akan menaruh kunci k  rumah Daud l  ke atas bahunya: m  apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. n  22:23 Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan o  yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh; p  maka ia akan menjadi kursi kemuliaan q  bagi kaum keluarganya. 22:24 Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. 22:25 Maka pada waktu itu, r  demikianlah firman TUHAN semesta alam, gantungan s  yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab TUHAN telah mengatakannya. t "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[22:15]  1 Full Life : SEBNA.

Nas : Yes 22:15-25

Allah menyatakan hukuman atas seorang pejabat pemerintah yang korup bernama Sebna, yang akan digantikan oleh Elyakim, seorang pemimpin yang saleh (bd. ayat Yes 22:20).TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA