TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft AI  BaDeNo

Hosea 12

  Boks Temuan
12:1 (12-2) Efraim h  menjaga angin 1 , i  dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan; j  mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur, k  dan membawa minyak kepada Mesir. l  12:2 (12-3) TUHAN mempunyai perbantahan m  dengan Yehuda, n  Ia akan menghukum o  Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. p  12:3 (12-4) Di dalam kandungan ia menipu q  saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul r  dengan Allah. 12:4 (12-5) Ia bergumul dengan Malaikat dan menang; ia menangis dan memohon belas kasihan kepada-Nya. Di Betel s  ia bertemu dengan Dia, dan di sanalah Dia berfirman kepadanya: 12:5 (12-6) --yakni TUHAN, Allah semesta alam, TUHAN nama-Nya t -- 12:6 (12-7) "Engkau ini harus berbalik u  kepada Allahmu 2 , peliharalah kasih setia dan hukum, v  dan nantikanlah Allahmu senantiasa. w " 12:7 (12-8) Sama seperti Kanaan 3 , dengan neraca x  palsu di tangannya, dan suka memeras, 12:8 (12-9) berkatalah y  Efraim: "Bukankah aku telah menjadi kaya, z  telah mendapat harta benda bagiku! Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku." 12:9 (12-10) Tetapi Aku adalah TUHAN, Allahmu sejak di tanah Mesir; a  Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah b  seperti di hari-hari pertemuan raya. 12:10 (12-11) Aku berbicara kepada para nabi 4  dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan c  dengan perantaraan para nabi. d  12:11 (12-12) Bila di Gilead ada kejahatan, e  maka mereka menjadi kesia-siaan belaka; di Gilgal f  mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mezbah-mezbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. g  12:12 (12-13) Yakub melarikan diri ke tanah Aram, h  dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat isteri, ya, untuk mendapat isteri ia menjadi gembala. i  12:13 (12-14) Israel dituntun oleh TUHAN keluar dari Mesir j  dengan perantaraan seorang nabi, ya, ia dijaga k  oleh seorang nabi. 12:14 (12-15) Efraim telah menimbulkan sakit hati-Nya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya l  menimpa dia, dan akan membalas celanya m  kepadanya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[12:1]  1  Full Life : EFRAIM MENJAGA ANGIN.

Nas : Hos 12:2

Menjaga atau mengejar angin melambangkan persekutuan Israel dengan Mesir dan Asyur. Politik luar negeri ini tidak ada gunanya dalam memperoleh perlindungan dari musuh-musuh mereka.

[12:6]  2  Full Life : BERBALIK KEPADA ALLAHMU.

Nas : Hos 12:7

Sekalipun umat Allah tidak setia, Ia tetap mengingatkan mereka bahwa mereka harus berbalik kepada-Nya, memelihara kasih setia dan keadilan, dan tetap menantikan Dia. Kembali kepada Tuhan dan bertobat dari dosa bukanlah sekadar menyesali dosa-dosa. Kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan dalam kasih dan kebenaran sesuai dengan Alkitab dan terus-menerus mencari wajah-Nya di dalam doa.

[12:7]  3  Full Life : SEPERTI KANAAN

Nas : Hos 12:8

(versi Inggris NIV -- seperti pedagang). Hosea menyatakan secara tidak langsung bahwa orang Israel menggunakan cara-cara dagang Kanaan yang bertentangan dengan kejujuran yang dituntut Allah. Pada saat bersamaan, para pedagang beranggapan bahwa mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas ketidakjujuran mereka. Umat Allah harus selalu diberi tahu bahwa Dia akan menghukum mereka jikalau mereka melakukan perbuatan dosa dan mengikuti cara-cara duniawi.

[12:10]  4  Full Life : BERBICARA KEPADA PARA NABI.

Nas : Hos 12:11

Dengan setia Allah telah mengutus banyak nabi untuk memberitakan amanat-Nya dalam berbagai cara dan menjelaskan kebenaran Firman-Nya. Karena itu umat tersebut tidak dapat berdalih bahwa mereka tidak mengetahui tuntutan-tuntutan-Nya; mereka sedang menolak penyataan ilahi dan Allah akan menghukum mereka karena menganggap hina utusan-utusan-Nya. Orang yang telah mendengar Firman Allah tidak mempunyai dalih jikalau lalai melakukan apa yang telah diperintahkan oleh-Nya.TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA