TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Roma 3

AlkiPEDIA (Perpustakaan Elektronik Dan Informasi Alkitab)

 • Penjelasan Singkat
  Dibenarkan oleh iman
 • Isi Pasal
  Kesalahan yang sama dari orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Pembenaran oleh iman, bukan hukum Taurat.
 • Garis Besar
  3:1 Kelebihan orang Yahudi;
  3:3 yang tidak hilang dari mereka;
  3:9 hukum Taurat juga menyatakan dosa mereka;
  3:20 karena itu tidak ada manusia yang dibenarkan oleh hukum Taurat;
  3:28 namun semua orang, tanpa kecuali, dibenarkan hanya oleh iman;
  3:31 tetapi hukum Taurat bukan ditiadakan/dibatalkan.
 • Judul Perikop
  Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah (3:1-8)
  Semua manusia adalah orang berdosa (3:9-20)
  Manusia dibenarkan karena iman (3:21-31)
 • Tokoh
 • Nama dan Tempat
 • Kesimpulan
  Seluruh dosa mengurangi kemuliaan Allah yang untuknya kita diciptakan - karena itu semua dunia bersalah di hadapan Allah, tidak mampu dengan perbuatan apapun memperoleh penerimaan Allah. Pembenaran di hadapan Allah diselesaikan dengan demikian semata-mata ke dalam anugerah Allah secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus kepada semua yang mau menerimanya sebagai pemberian cuma-cuma.
 • Fakta
  ay. 22. Injil mengeluarkan tidak seorangpun yang tidak memasukkan diri mereka sendiri dengan menolak karya sempurna Yesus Kristus yang ditetapkan. Cap terbaik kebenaran-diri sendiri tidak akan bertahan di hadapan Allah. Kita harus mengenakan kebenaran yang telah Allah tetapkan melalui Anak-Nya. Semua manusia sama diterima oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dia hanya punya satu rencana keselamatan.
 • Storyboard Roma 3
 • Infografis Kitab Roma
  Lihat video...


TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA