: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Midian | Mikha | Mikhael | Mikhal | Mikhaya | Miryam | Mizpa | Moab | Molokh | Mordekhai | Murid
Lihat definisi kata "Miryam" dalam Studi Kamus Alkitab

Miryam

Biodata Miryam

MIRYAM [Biodata]

Arti nama:GEMUK, TEBAL, KUAT
AyahAmran - Bilangan 26:59
IbuYokhebed - Bilangan 26:59
SuamiDiperkirakan Hur - Keluaran 17:12
Saudara laki-lakiMusa dan Harun - Keluaran 15:20, 1 Tawarikh 6:3
Disebut pertamaKeluaran 15:20
Namanya disebut14 kali
Kitab yang menyebut5 buku Keluaran, Bilangan, Ulangan, 1 Tawarikh dan Mikha
PekerjaanNabiah - Keluaran 15:20
Tempat kematianDi padang gurun Kadesy - Bilangan 20:1
Terakhir disebutMikha 6:4
Fakta pentingDIA SAUDARA PEREMPUAN MUSA SATU-SATUNYA (1 Tawarikh 6:3).
Lihat definisi kata "Miryam" dalam Studi Kamus Alkitab
Miryam: pemberontakan. Kel 15:20.


TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA