: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Antipas | Apolos | Ar-Moab | Arimatea | Artahsasta | Asa | Asaf | Asyer | Asyur | Atalya | Atena
Lihat definisi kata "Asa" dalam Studi Kamus Alkitab

Asa

Biodata Asa

ASA [Biodata]

Arti nama:DOKTER, TABIB
AyahAbiam - 1 Raja-raja 15:8, 1 Tawarikh 3:10
Anak laki-lakiYosafat - 1 Tawarikh 3:10
Disebut pertama1 Raja-raja 15:8
Namanya disebut58 kali
Kitab yang menyebut5 buku : 1 Raja-raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Yeremia, Matius
PekerjaanRaja Yehuda - 1 Raja-raja 15:9
Keadaan kematianIa mati sebab penyakit kaki - 2 Tawarikh 16:12-13
Terakhir disebutMatius 1:8
Fakta pentingIA ADALAH RAJA YEHUDA YANG SELAMAT (1 Raja-raja 15:11-14).
Lihat definisi kata "Asa" dalam Studi Kamus Alkitab
Asa: tabib. 1Raj 15:8.


TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA