TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 49:1

Konteks
Hamba TUHAN sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa
49:1 Dengarkanlah w  aku 1 , hai pulau-pulau, x  perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh! TUHAN telah memanggil y  aku 2  sejak dari kandungan z  telah menyebut namaku a  sejak dari perut ibuku.

Yesaya 50:4

Konteks
Ketaatan hamba TUHAN
50:4 Tuhan ALLAH e  telah memberikan kepadaku 3  lidah f  seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu 4 . g  Setiap pagi h  Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. i 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[49:1]  1 Full Life : DENGARKANLAH AKU.

Nas : Yes 49:1-57:21

Pasal-pasal ini berisi banyak nubuat tentang "Hamba Tuhan" yang akhirnya adalah Yesus Kristus. Pelayanan-Nya membawa pendamaian bagi dosa, keselamatan bagi semua bangsa, pemulihan Israel, dan hukuman atas orang fasik.

[49:1]  2 Full Life : TUHAN TELAH MEMANGGIL AKU.

Nas : Yes 49:1

Panggilan Yesus sebagai Mesias dilukiskan sebagai disampaikan sebelum Ia dilahirkan dari perawan Maria (lih. Luk 1:31-33).

[50:4]  3 Full Life : TUHAN ALLAH TELAH MEMBERIKAN KEPADAKU.

Nas : Yes 50:4-11

Terjalin dengan pengalaman pribadi sang nabi dan nasihat-nasihatnya di dalam ayat-ayat ini terdapat kata-kata nubuat mengenai sifat dan penderitaan Mesias.

[50:4]  4 Full Life : SEMANGAT BARU KEPADA ORANG YANG LETIH LESU.

Nas : Yes 50:4

Mesias akan menghibur orang yang lemah dan penuh kesusahan (bd. Yes 42:3; Mat 11:28); Ia sendiri akan bersekutu "setiap pagi" dengan Bapa-Nya (bd. Mr 1:35).TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA