TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Petrus 2:13

Konteks
2:13 Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia 1 , y  baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi,

1 Petrus 2:18

Konteks
Penderitaan Kristus sebagai teladan
2:18 Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan i  kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, j  tetapi juga kepada yang bengis.

1 Petrus 3:1

Konteks
Hidup bersama suami isteri
3:1 Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah d  kepada suamimu, e  supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan 2  f  oleh kelakuan isterinya,

1 Petrus 5:5

Konteks
5:5 Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah m  kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu 3  n  seorang terhadap yang lain, sebab: "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. o "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:13]  1 Full Life : TUNDUKLAH ... KEPADA SEMUA LEMBAGA MANUSIA.

Nas : 1Pet 2:13

Lihat cat. --> Rom 13:1.

[atau ref. Rom 13:1]

[3:1]  2 Full Life : SUAMI ... DIMENANGKAN.

Nas : 1Pet 3:1

Petrus memberi tahu bagaimana seorang istri harus bertindak supaya menuntun suaminya yang belum selamat kepada Kristus.

 1. 1) Dia harus tunduk kepada suaminya dan mengakui kepemimpinannya dalam keluarga

  (lihat cat. --> Ef 5:22).

  [atau ref. Ef 5:22]

 2. 2) Dia harus berkelakuan murni dan saleh, disertai sikap lembut dan tenang (ayat 1Pet 3:2-4;

  lihat cat. --> 1Tim 2:13).

  lihat cat. --> 1Tim 2:15).

  [atau ref. 1Tim 2:13,15]

 3. 3) Dia harus berusaha untuk menyenangkan suaminya lebih dengan kelakuan dari dengan kata-kata.

[5:5]  3 Full Life : RENDAHKANLAH DIRIMU.

Nas : 1Pet 5:5

Kerendahan hati harus merupakan ciri semua orang percaya. Kerendahan berarti ketiadaan kesombongan, kesadaran akan kelemahan diri, dan sikap mengakui peranan Allah dan orang lain atas segala keberhasilan yang telah dan sedang dicapai (bd. Mat 11:29; Fili 2:3-4; Kol 3:12). (Versi Inggris NIV -- "kenakanlah kerendahan hati".) "Kenakanlah" (Yun. _egkomboomai_) berarti mengikatkan sepotong kain pada diri kita. Dalam zaman PB para budak mengikatkan sepotong kain putih atau celemek atas pakaian mereka supaya orang lain tahu bahwa mereka adalah budak. Petrus menasihati kita untuk mengikat kain kerendahan hati pada diri supaya

 1. (1) dikenal sebagai orang percaya dalam Kristus sewaktu kita bertindak rendah hati terhadap orang lain, dan
 2. (2) menerima kasih karunia dan pertolongan Allah (ayat 1Pet 5:5-7). Mungkin Petrus sedang memikirkan tindakan Yesus ketika Ia mengikatkan sehelai kain dan mencuci kaki murid-Nya (Yoh 13:4-5).TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA