Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 32:8

Konteks
Perikop
Yerusalem dikepung oleh Sanherib
TB
Yang menyertai dia adalah tangan manusia, g  tetapi yang menyertai kita h  adalah TUHAN, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan i  kita." Oleh kata-kata Hizkia, raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali.


TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA