Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 32:7

Konteks
Perikop
Yerusalem dikepung oleh Sanherib
TB
"Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! d  Janganlah takut 1  dan terkejut e  terhadap raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak dari pada yang menyertai dia. f 


TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA