Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Roma 12:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rm 12:18

Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang! l 

AYT (2018)

Jika mungkin, jika itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang.

TL (1954) ©

SABDAweb Rm 12:18

Jikalau boleh, dengan seboleh-bolehnya daripada pihak kamu, hendaklah kamu berdamai dengan orang sekalian.

BIS (1985) ©

SABDAweb Rm 12:18

Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang.

TSI (2014)

Sedapat mungkin dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang.

MILT (2008)

jika mungkin hal itu dari pihakmu, berdamailah dengan semua orang.

Shellabear 2011 (2011)

Jika mungkin, yaitu apabila bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang.

AVB (2015)

Setakat yang mungkin, jika dalam keupayaanmu, hiduplah dalam damai dengan semua manusia.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rm 12:18

Sedapat-dapatnya
<1415>
, kalau
<1487>
hal itu bergantung
<1537>
padamu
<5216>
, hiduplah dalam perdamaian
<1514>
dengan
<3326>
semua
<3956>
orang
<444>
!
TL ITL ©

SABDAweb Rm 12:18

Jikalau
<1487>
boleh
<1415>
, dengan
<3326>
seboleh-bolehnya
<1415>
daripada
<3326>
daripada
<1537>
pihak kamu, hendaklah kamu
<5216>
berdamai
<1514>
dengan
<3326>
orang
<444>
sekalian
<3956>
.
AYT ITL
Jika
<1487>
mungkin
<1415>
, sekiranya hal itu tergantung
<1537>
padamu
<5216>
, hiduplah dalam perdamaian
<1514>
dengan
<3326>
semua
<3956>
orang
<444>
.
AVB ITL
Setakat yang mungkin, jika
<1487>
dalam
<1537>
keupayaanmu
<1415>
, hiduplah dalam damai
<1514>
dengan
<3326>
semua
<3956>
manusia
<444>
.

[<5216>]
GREEK
ει
<1487>
COND
δυνατον
<1415>
A-NSN
το
<3588>
T-NSN
εξ
<1537>
PREP
υμων
<5216>
P-2GP
μετα
<3326>
PREP
παντων
<3956>
A-GPM
ανθρωπων
<444>
N-GPM
ειρηνευοντες
<1514> <5723>
V-PAP-NPM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rm 12:18

1 Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang!

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA