Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 55:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 55:1

1 Ayo, hai semua orang yang haus 2 , o  marilah dan minumlah air, p  dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah! Terimalah gandum tanpa uang pembeli q  dan makanlah, juga anggur dan susu r  tanpa bayaran! s 

AYT (2018)

“Hai, semua orang yang haus, datanglah ke perairan; dan kamu yang tidak memiliki uang, Datanglah, belilah, dan makanlah. Kemarilah, belilah anggur dan susu tanpa uang dan bayaran.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 55:1

Hai kamu sekalian yang berdahaga! marilah kepada air, dan kamu yang tiada beruang, marilah, belilah dan makanlah, bahkan, marilah, belilah air anggur dan air susu dengan tiada uang dan dengan tiada harga!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 55:1

TUHAN berkata, "Marilah kamu semua yang haus, minumlah, air tersedia. Datanglah kamu yang tidak punya uang, terimalah gandum tanpa membayar, dan makanlah! Anggur dan susu tersedia, terimalah dengan cuma-cuma.

MILT (2008)

"Hai setiap orang yang haus, pergilah kepada air, dan dia yang tidak mempunyai uang, pergilah, belilah gandum dan makanlah! Ya, pergilah, belilah gandum, anggur dan susu tanpa uang dan tanpa harga.

Shellabear 2011 (2011)

"Hai semua orang yang dahaga, mari, ambillah air! Hai orang yang tidak punya uang, mari, belilah makanan dan makanlah! Mari, belilah anggur dan susu tanpa uang dan tanpa bayaran!

AVB (2015)

“Wahai semua orang yang dahaga, mari, ambillah air! Wahai orang yang tidak punya wang, mari, belilah makanan dan makanlah! Mari, belilah air anggur dan susu tanpa wang dan tanpa bayaran!

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 55:1

Ayo
<01945>
, hai semua
<03605>
orang yang haus
<06771>
, marilah dan minumlah
<01980>
air
<04325>
, dan hai orang yang
<0834>
tidak mempunyai
<0369>
uang
<03701>
, marilah
<01980>
! Terimalah
<07666>
gandum tanpa
<03808>
uang
<03701>
pembeli dan makanlah
<0398>
, juga anggur
<03196>
dan susu
<02461>
tanpa
<03808>
bayaran
<04242>
!

[<01980> <07666>]
TL ITL ©

SABDAweb Yes 55:1

Hai
<01945>
kamu sekalian
<03605>
yang berdahaga
<06771>
! marilah kepada air
<04325>
, dan kamu yang
<0834>
tiada
<0369>
beruang
<03701>
, marilah, belilah
<07666>
dan makanlah
<0398>
, bahkan, marilah, belilah
<07666>
air anggur
<03196>
dan air susu
<02461>
dengan tiada
<03808>
uang
<03701>
dan dengan tiada
<03808>
harga
<04242>
!
AYT ITL
“Hai
<01945>
, semua
<03605>
orang yang haus
<06771>
, datanglah
<01980>
ke perairan
<04325>
; dan kamu yang
<0834>
tidak
<0369>
memiliki
<00>
uang
<03701>
, Datanglah
<01980>
, belilah
<07666>
, dan makanlah
<0398>
. Kemarilah, belilah
<07666>
anggur
<03196>
dan susu
<02461>
tanpa
<03808> <03808>
uang
<03701> <04242>
dan bayaran.

[<01980>]
AVB ITL
“Wahai
<01945>
semua
<03605>
orang yang dahaga
<06771>
, mari
<01980>
, ambillah air
<04325>
! Wahai orang yang
<0834>
tidak
<0369>
punya wang
<03701>
, mari
<01980>
, belilah
<07666>
makanan
<0398>
dan makanlah! Mari
<01980>
, belilah
<07666>
air anggur
<03196>
dan susu
<02461>
tanpa
<03808>
wang
<03701>
dan tanpa
<03808>
bayaran
<04242>
!

[<00>]
HEBREW
blxw
<02461>
Nyy
<03196>
ryxm
<04242>
awlbw
<03808>
Pok
<03701>
awlb
<03808>
wrbs
<07666>
wklw
<01980>
wlkaw
<0398>
wrbs
<07666>
wkl
<01980>
Pok
<03701>
wl
<0>
Nya
<0369>
rsaw
<0834>
Myml
<04325>
wkl
<01980>
amu
<06771>
lk
<03605>
ywh (55:1)
<01945>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 55:1

1 Ayo, hai semua orang yang haus 2 , o  marilah dan minumlah air, p  dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah! Terimalah gandum tanpa uang pembeli q  dan makanlah, juga anggur dan susu r  tanpa bayaran! s 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 55:1

Ayo 1 , hai semua orang yang haus 2 , marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang 6 , marilah! Terimalah gandum 3  4  tanpa uang 6  pembeli 3  4  dan makanlah 3 , juga anggur 4  dan susu 5  tanpa bayaran!

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yes 49:1--59:6 2

Nas : Yes 49:1-57:21

Pasal-pasal ini berisi banyak nubuat tentang "Hamba Tuhan" yang akhirnya adalah Yesus Kristus. Pelayanan-Nya membawa pendamaian bagi dosa, keselamatan bagi semua bangsa, pemulihan Israel, dan hukuman atas orang fasik.


Yes 55:1-13 3

Nas : Yes 55:1-13

Bangsa Israel, yang telah meninggalkan Allah dan kebenaran-Nya, kini diundang oleh Allah untuk kembali kepada-Nya dan dikembalikan kepada persekutuan dan berkat.


Yes 55:1 4

Nas : Yes 55:1

Syarat penting untuk keselamatan ialah kelaparan dan dahaga rohani yang sejati akan pengampunan dan hubungan yang benar dengan Allah (bd. Yoh 4:14; 7:37), berlandaskan korban kematian sang Mesias-Hamba (pasal Yes 53:1-12). Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan menghampiri Dia di dalam iman; lagi pula, lapar dan dahaga akan kebenaran Allah dan kuasa kerajaan-Nya masih terus menjadi syarat yang sangat penting untuk menerima kepenuhan Roh-Nya

(lihat cat. --> Mat 5:6).

[atau ref. Mat 5:6]

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA