Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 27:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 27:16

Edom c  berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu; mereka menukarkan permata batu darah, d  kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan e  halus, karang f  dan batu delima ganti barang-barangmu.

AYT (2018)

Aram berdagang denganmu karena banyaknya hasil karyamu; mereka menukarkan permata batu zamrud, kain ungu, kain yang disulam, kain linen halus, batu karang, dan batu delima sebagai ganti barang-barang daganganmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 27:16

Benua Syampun lawanmu berniaga dengan pelbagai benda, ditukarnya daganganmu dengan permata zamrud dan kain ungu dan perbuatan yang disuji dan bisus dan merjan dan pelbagai permata.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 27:16

Para pedagang dari negeri Siria membeli barang-barang daganganmu dan hasil-hasilmu yang banyak itu. Mereka membayar dengan permata dari batu zamrud, kain merah ungu, kain bersulam, linen halus, permata dari batu koral dan batu merah delima.

MILT (2008)

Aram adalah pedagang-pedagangmu dari kelimpahan hasil karyamu, dengan batu zamrud, kain ungu, barang-barang beraneka warna, lenan halus, karang dan batu delima, mereka memberikannya sebagai barang-barang daganganmu.

Shellabear 2011 (2011)

Edom berniaga denganmu untuk memperoleh berbagai hasilmu. Mereka menukar daganganmu dengan batu pirus, kain ungu, kain bersulam, kain lenan halus, merjan, serta batu delima.

AVB (2015)

Orang Aram berniaga denganmu untuk memperoleh berbagai-bagai hasilmu. Mereka menukar daganganmu dengan batu permata firus, kain ungu, kain bersulam, kain linen halus, karang, dan batu delima.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 27:16

Edom
<0758>
berdagang
<05503>
dengan engkau karena banyaknya
<07230>
hasil-hasilmu
<04639>
; mereka menukarkan
<05414>
permata batu darah
<05306>
, kain ungu muda
<0713>
, pakaian berwarna-warna
<07553>
, kain lenan halus
<0948>
, karang
<07215>
dan batu delima
<03539>
ganti barang-barangmu
<05801>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 27:16

Benua Syampun
<0758>
lawanmu berniaga
<05503>
dengan pelbagai
<07230>
benda
<04639>
, ditukarnya
<05414>
daganganmu
<05801>
dengan permata zamrud
<05306>
dan kain ungu
<0713>
dan perbuatan yang disuji
<07553>
dan bisus
<0948>
dan merjan
<07215>
dan pelbagai permata
<03539>
.
AYT ITL
Aram
<0758>
berdagang
<05503>
denganmu karena banyaknya
<07230>
hasil karyamu
<04639>
; mereka menukarkan
<05414>
permata batu zamrud
<05306>
, kain ungu
<0713>
, kain yang disulam
<07553>
, kain linen halus
<0948>
, batu karang
<07215>
, dan batu delima
<03539>
sebagai ganti barang-barang daganganmu
<05801>
.”
HEBREW
Kynwbzeb
<05801>
wntn
<05414>
dkdkw
<03539>
tmarw
<07215>
Uwbw
<0948>
hmqrw
<07553>
Nmgra
<0713>
Kpnb
<05306>
Kyvem
<04639>
brm
<07230>
Ktrxo
<05503>
Mra (27:16)
<0758>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 27:16

Edom c  berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu; mereka menukarkan permata batu darah, d  kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan e  halus, karang f  dan batu delima ganti barang-barangmu.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 27:16

Edom 1  berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu 3 ; mereka menukarkan permata batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan halus, karang dan batu delima 2  ganti barang-barangmu.

Catatan Full Life

Yeh 25:1--33:31 1

Nas : Yeh 25:1-32:32

Pasal-pasal ini berisi nubuat-nubuat tentang tujuh bangsa yang bermusuhan dengan Allah, perintah-perintah dan umat-Nya. Yehezkiel menyatakan di dalam delapan pasal ini bahwa semua bangsa pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah dan bahwa kekuatan-kekuatan dunia tidak pernah akan merusak rencana keselamatan-Nya. Sekalipun kekuatan-kekuatan fasik dunia ini kadang-kadang kelihatanya menang, saatnya akan tiba manakala Allah akan menghukum semua kejahatan, memusnahkan bangsa-bangsa yang jahat dan umat-Nya yang setia akan menerima keselamatan sempurna.


Yeh 27:1-36 2

Nas : Yeh 27:1-36

Tirus mempunyai armada kapal dagang yang besar; pasal ini melukiskan Tirus sebagai kapal yang besar dan indah yang membawa barang dagangan dan harta kepada banyak bangsa. Namun Allah di dalam hukuman-Nya akan merusak kapal itu menjadi berkeping-keping, dan banyak orang akan meratapi kebinasaanya. Bandingkan pasal ini dengan pasal Wahy 18:1-24, di mana Allah membinasakan pusat perdagangan dunia

(lihat cat. --> Wahy 18:2;

lihat cat. --> Wahy 18:4;

lihat cat. --> Wahy 18:7;

lihat cat. --> Wahy 18:9).

[atau ref. Wahy 18:2-9]

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA