Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 28:53

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 28:53

Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu d  oleh TUHAN, Allahmu, --dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu.

AYT (2018)

Kamu akan memakan dari buah kandunganmu sendiri, daging dari anakmu laki-laki dan perempuan yang telah diberikan oleh TUHAN, Allahmu, kepadamu, dalam pengepungan dan kesusahan oleh musuhmu.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 28:53

Maka pada masa itu kamu akan makan buah perutmu sendiri, yaitu daging anakmu laki-laki dan perempuan, yang telah dikaruniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu, dari sebab kesukaran dan kepicikan, yang diadakan musuhmu kepadamu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 28:53

Sementara musuh-musuhmu mengepung kota-kotamu, kamu akan putus asa karena kelaparan, sehingga kamu memakan anak-anakmu sendiri, anak-anak yang dianugerahkan TUHAN Allahmu kepadamu.

MILT (2008)

Dan engkau akan makan buah kandunganmu, yaitu daging anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu yang TUHAN YAHWEH 03068, Allahmu Elohimmu 0430, berikan kepadamu, dalam pengepungan itu dan dalam kesusahan ketika musuhmu menindasmu.

Shellabear 2011 (2011)

Dalam kesesakan saat musuhmu mengepungmu, engkau akan memakan buah kandunganmu sendiri, yaitu daging anak-anakmu, baik laki-laki maupun perempuan, yang dikaruniakan ALLAH, Tuhanmu, kepadamu.

AVB (2015)

Dalam saat kesesakan sewaktu dikepung oleh musuhmu itu, kamu akan memakan buah kandunganmu sendiri, iaitu daging anak-anakmu, baik lelaki mahupun perempuan, yang dikurniakan TUHAN, Allahmu, kepadamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 28:53

Dan engkau akan memakan
<0398>
buah
<06529>
kandunganmu
<0990>
, yakni daging
<01320>
anak-anakmu lelaki
<01121>
dan anak-anakmu perempuan
<01323>
yang
<0834>
diberikan
<05414>
kepadamu oleh TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, -- dalam keadaan susah
<04692>
dan sulit
<04689>
yang
<0834>
ditimbulkan
<06693>
musuhmu
<0341>
kepadamu.
TL ITL ©

SABDAweb Ul 28:53

Maka pada masa itu kamu akan makan
<0398>
buah
<06529>
perutmu
<0990>
sendiri, yaitu daging
<01320>
anakmu
<01121>
laki-laki dan perempuan
<01323>
, yang telah
<0834>
dikaruniakan
<05414>
Tuhan
<03068>
, Allahmu
<0430>
, kepadamu, dari sebab kesukaran
<04692>
dan kepicikan
<04689>
, yang
<0834>
diadakan
<06693>
musuhmu
<0341>
kepadamu.
AYT ITL
Kamu akan memakan
<0398>
dari buah
<06529>
kandunganmu
<0990>
sendiri, daging
<01320>
dari anakmu laki-laki
<01121>
dan perempuan
<01323>
yang
<0834>
telah diberikan
<05414>
oleh TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, kepadamu, dalam pengepungan
<04692>
dan kesusahan
<04689>
oleh musuhmu
<0341>
.

[<00> <0834> <06693> <00>]
HEBREW
Kbya
<0341>
Kl
<0>
qyuy
<06693>
rsa
<0834>
qwumbw
<04689>
rwumb
<04692>
Kyhla
<0430>
hwhy
<03068>
Kl
<0>
Ntn
<05414>
rsa
<0834>
Kytnbw
<01323>
Kynb
<01121>
rvb
<01320>
Knjb
<0990>
yrp
<06529>
tlkaw (28:53)
<0398>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Ul 28:53

Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu d  oleh TUHAN, Allahmu, --dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 28:53

Dan engkau akan memakan buah 1  kandunganmu 2 , yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, --dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu.

Catatan Full Life

Ul 28:49-57 1

Nas : Ul 28:49-57

Ayat-ayat ini menggambarkan penyerbuan Kanaan yang dapat melukiskan penyerbuan Asyur (digambarkan dalam Hos 8:1 seperti serangan seekor rajawali), penyerbuan Babil (digambarkan dalam Yer 48:40 seperti serangan seekor rajawali; bd. 2Raj 25:1-21; Yer 39:1-10; 52:28-30), atau pengepungan oleh tentara Romawi pada tahun 70

(lihat cat. --> Luk 21:20).

[atau ref. Luk 21:20]

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA