Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Rut 4:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rut 4:7

Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus b  dan menukar: setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya c  sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara d  di Israel. e 

AYT (2018)

Inilah adat istiadat zaman dahulu di Israel tentang hal menebus dan menukar untuk mengakhiri suatu perkara, seorang laki-laki harus melepaskan sandalnya dan memberikannya kepada pihak lain. Inilah cara pengesahan perkara di Israel.

TL (1954) ©

SABDAweb Rut 4:7

Bermula, maka dahulukala adalah adat bagi orang Israel, apabila orang menebus atau menukar, sebab hendak menetapkan segala perkara itu, ditanggalkan orang kasutnya, diberikannya kepada kawannya, maka ia itulah akan suatu tanda kesaksian di antara orang Israel.

BIS (1985) ©

SABDAweb Rut 4:7

Pada masa itu kalau orang menjual atau menukar sesuatu miliknya, maka untuk mensahkan hal itu biasanya si penjual melepaskan sandalnya, lalu menyerahkannya kepada si pembeli. Demikianlah caranya orang-orang di Israel mensahkan sesuatu perkara jual beli tanah.

TSI (2014)

(Merupakan adat istiadat di Israel pada masa itu, bagi siapa saja yang sepakat untuk mengalihkan haknya kepada orang lain, maka sebagai tanda kesepakatan tersebut, dia akan membuka dan menyerahkan salah satu alas kakinya kepada orang yang bersedia mengambil alih hak tersebut. Hal ini— secara umum, sudah mengesahkan suatu kesepakatan.)

MILT (2008)

Dan dulu, beginilah yang berlaku di Israel dalam suatu penebusan. Dan dalam suatu pertukaran, untuk meneguhkan setiap perkara, seseorang akan melepaskan kasutnya dan memberikannya kepada sesamanya, dan itulah cara pengesahan di Israel.

Shellabear 2011 (2011)

Adat zaman dahulu di Israil mengenai perkara tebus-menebus dan tukar-menukar adalah demikian: untuk meneguhkan sesuatu perkara, maka yang seorang akan melepaskan kasutnya dan memberikannya kepada yang lain. Begitulah cara orang mengesahkan suatu perkara di Israil.

AVB (2015)

Adapun, memang adat lama orang Israel dalam hal penebusan dan penukaran hak milik tanah iaitu setiap kali orang mahu mengesahkan sesuatu perkara, hendaklah seorang menanggalkan kasutnya lalu memberikannya kepada yang lain. Begitulah cara pengesahan orang Israel.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rut 4:7

Beginilah
<02063>
kebiasaan dahulu
<06440>
di Israel
<03478>
dalam
<05921>
hal menebus
<01353>
dan menukar
<08545>
: setiap kali orang hendak menguatkan
<06965>
sesuatu
<03605>
perkara
<01697>
, maka yang seorang
<0376>
menanggalkan
<08025>
kasutnya
<05275>
sebelah dan memberikannya
<05414>
kepada yang lain
<07453>
. Demikianlah
<02063>
caranya orang mensahkan perkara
<08584>
di Israel
<03478>
.

[<05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Rut 4:7

Bermula
<02063>
, maka dahulukala
<06440>
adalah adat bagi orang Israel
<03478>
, apabila orang menebus
<01353>
atau menukar
<08545>
, sebab hendak menetapkan
<06965>
segala
<03605>
perkara
<01697>
itu, ditanggalkan
<08025>
orang
<0376>
kasutnya
<05275>
, diberikannya
<05414>
kepada kawannya
<07453>
, maka ia itulah akan suatu
<02063>
tanda kesaksian
<08584>
di antara orang Israel
<03478>
.
AYT ITL
Inilah
<02063>
adat istiadat zaman dahulu
<06440>
di Israel
<03478>
tentang
<05921>
hal menebus
<01353>
dan menukar
<08545>
untuk mengakhiri
<06965>
suatu
<03605>
perkara
<01697>
, seorang laki-laki
<0376>
harus melepaskan
<08025>
sandalnya
<05275>
dan memberikannya
<05414>
kepada pihak lain
<07453>
. Inilah
<02063>
cara pengesahan perkara
<08584>
di Israel
<03478>
.

[<05921>]
AVB ITL
Adapun, memang adat lama orang Israel
<03478>
dalam
<05921>
hal penebusan
<01353>
dan penukaran
<08545>
hak milik tanah iaitu setiap
<03605>
kali orang mahu mengesahkan
<06965>
sesuatu perkara
<01697>
, hendaklah seorang
<0376>
menanggalkan
<08025>
kasutnya
<05275>
lalu memberikannya
<05414>
kepada yang lain
<07453>
. Begitulah cara pengesahan
<08584>
orang Israel
<03478>
.
HEBREW
larvyb
<03478>
hdweth
<08584>
tazw
<02063>
wherl
<07453>
Ntnw
<05414>
wlen
<05275>
sya
<0376>
Pls
<08025>
rbd
<01697>
lk
<03605>
Myql
<06965>
hrwmth
<08545>
lew
<05921>
hlwagh
<01353>
le
<05921>
larvyb
<03478>
Mynpl
<06440>
tazw (4:7)
<02063>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rut 4:7

Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar: setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan 1  kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel.

[+] Bhs. InggrisTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA