Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 74:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 74:12

Namun Engkau, ya Allah adalah Rajaku u  dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan v  di atas bumi.

AYT (2018)

Namun, Allah adalah Rajaku sejak dahulu, yang mengerjakan keselamatan di tengah-tengah bumi ini.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 74:12

Tetapi Allah juga Rajaku dari dahulukala, yang telah mengadakan beberapa pertolongan selamat di atas bumi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 74:12

Sejak semula Engkaulah rajaku, ya Allah, Engkaulah yang menyelamatkan kami.

MILT (2008)

Sebab Allah Elohim 0430 adalah Rajaku sejak dahulu kala, yang mengerjakan keselamatan di tengah-tengah negeri ini.

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi Allah adalah Rajaku sejak zaman dahulu. Ia melakukan penyelamatan di bumi.

AVB (2015)

Kerana Allah ialah Rajaku dari dahulu; menjalankan penyelamatan di tengah-tengah bumi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 74:12

Namun Engkau, ya Allah
<0430>
adalah Rajaku
<04428>
dari zaman purbakala
<06924>
, yang melakukan
<06466>
penyelamatan
<03444>
di atas
<07130>
bumi
<0776>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 74:12

Tetapi Allah
<0430>
juga Rajaku
<04428>
dari dahulukala
<06924>
, yang telah mengadakan
<06466>
beberapa pertolongan selamat
<03444>
di atas
<07130>
bumi
<0776>
.
AYT ITL
Namun, Allah
<0430>
adalah Rajaku
<04428>
sejak dahulu
<06924>
, yang mengerjakan
<06466>
keselamatan
<03444>
di tengah-tengah
<07130>
bumi
<0776>
ini.
AVB ITL
Kerana Allah
<0430>
ialah Rajaku
<04428>
dari dahulu
<06924>
; menjalankan
<06466>
penyelamatan
<03444>
di tengah-tengah
<07130>
bumi
<0776>
.
HEBREW
Urah
<0776>
brqb
<07130>
twewsy
<03444>
lep
<06466>
Mdqm
<06924>
yklm
<04428>
Myhlaw (74:12)
<0430>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 74:12

Namun Engkau, ya Allah adalah Rajaku u  dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan v  di atas bumi.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 74:12

Namun Engkau, ya Allah 1  adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan 2  penyelamatan di atas bumi.

Catatan Full Life

Mzm 74:1-23 1

Nas : Mazm 74:1-23

Pemazmur berdoa agar hukuman Allah tidak untuk selamanya. Doa ini mengingatkan kita bahwa kesabaran Allah tidak akan membiarkan dosa terus-menerus; akhirnya kesusahan dan malapetaka akan datang.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA