Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 3:35

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 3:35

Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi Kemah Suci g  sebelah utara.

AYT (2018)

Pemimpin keluarga Merari adalah Zuriel, anak Abihail. Mereka harus berkemah di sebelah utara Tenda Suci.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 3:35

Maka Zuriel bin Abihail menjadi penghulu suku bangsa Merari, dan hendaklah mereka itu mendirikan kemahnya pada sebelah kemah sembahyang arah ke utara.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 3:35

Zuriel anak Abihail mengepalai kaum itu. Di dalam perkemahan, kaum itu mengambil tempat di sebelah utara Kemah TUHAN.

MILT (2008)

Dan pemimpin keluarga leluhur bagi kaum-kaum Merari ialah Zuriel anak Abihail; mereka berkemah di sisi utara tabernakel.

Shellabear 2011 (2011)

Pemimpin keluarga dari kaum-kaum keturunan Merari ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah di sisi utara Kemah Suci.

AVB (2015)

Pemimpin keluarga daripada keturunan kaum Merari ialah Zuriel anak Abihail. Mereka berkhemah di sebelah utara Khemah Suci.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 3:35

Pemimpin
<05387>
puak
<01> <01004>
Merari
<04847>
dan kaum-kaumnya
<04940>
ialah Zuriel
<06700>
bin
<01121>
Abihail
<032>
. Mereka berkemah
<02583>
pada
<05921>
sisi
<03409>
Kemah Suci
<04908>
sebelah utara
<06828>
.
TL ITL ©

SABDAweb Bil 3:35

Maka Zuriel
<06700>
bin
<01121>
Abihail
<032>
menjadi penghulu
<05387>
suku
<01004>
bangsa
<04940>
Merari
<04847>
, dan hendaklah mereka itu mendirikan
<02583>
kemahnya pada sebelah
<03409>
kemah sembahyang
<04908>
arah ke utara
<06828>
.
AYT ITL
Pemimpin
<05387>
keluarga
<01004> <01> <04940>
Merari
<04847>
adalah Zuriel
<06700>
, anak
<01121>
Abihail
<032>
. Mereka harus berkemah
<02583>
di
<05921>
sebelah
<03409>
utara
<06828>
Tenda Suci
<04908>
.
AVB ITL
Pemimpin
<05387>
keluarga
<01004> <01>
daripada keturunan kaum
<04940>
Merari
<04847>
ialah Zuriel
<06700>
anak
<01121>
Abihail
<032>
. Mereka berkhemah
<02583>
di
<05921>
sebelah
<03409>
utara
<06828>
Khemah Suci
<04908>
.
HEBREW
hnpu
<06828>
wnxy
<02583>
Nksmh
<04908>
Kry
<03409>
le
<05921>
lyxyba
<032>
Nb
<01121>
layrwu
<06700>
yrrm
<04847>
txpsml
<04940>
ba
<01>
tyb
<01004>
ayvnw (3:35)
<05387>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 3:35

Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah 1  pada sisi Kemah Suci sebelah utara 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA