Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 26:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 26:9

dan anak-anak Eliab g  ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat h  itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah, ketika mereka membantah TUHAN, i 

AYT (2018)

Anak-anak Eliab yaitu Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram telah dipilih orang-orang itu untuk menentang Musa dan Harun dalam kelompok Korah yang menentang TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 26:9

Maka anak-anak laki-laki Eliab itu Nemuil dan Datan dan Abiram, yang terpanggil kepada perhimpunan itu dan yang mendurhaka kepada Musa dan Harun di antara orang yang sefakat dengan Korah, tatkala mereka itu mendurhaka kepada Tuhan,

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 26:9

dan anak-anak Eliab adalah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram itu telah dipilih oleh umat, tetapi mereka bergabung dengan pengikut-pengikut Korah untuk menentang Musa dan Harun dan melawan TUHAN.

MILT (2008)

Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Inilah Datan dan Abiram yang dipilih jemaat, yang berusaha melawan Musa dan melawan Harun di dalam kumpulan Korah ketika berusaha melawan TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

sedangkan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Iniah Datan dan Abiram yang terpilih dari antara umat, namun yang kemudian melawan Musa dan Harun dalam kelompok Qarun ketika orang-orang itu melawan ALLAH.

AVB (2015)

sedangkan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Inilah Datan dan Abiram yang terpilih daripada kalangan umat, namun yang kemudian melawan Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika orang itu melawan TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 26:9

dan anak-anak
<01121>
Eliab
<0446>
ialah Nemuel
<05241>
, Datan
<01885>
dan Abiram
<048>
. Datan
<01885>
dan Abiram
<048>
, orang-orang yang dipilih
<07148>
oleh umat
<05712>
itu, ialah orang-orang yang
<0834>
telah membantah
<05921> <05327>
Musa
<04872>
dan Harun
<0175>
dalam kumpulan
<05712>
Korah
<07141>
, ketika mereka membantah
<05921> <05327>
TUHAN
<03068>
,

[<01931> <05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Bil 26:9

Maka anak-anak
<01121>
laki-laki Eliab
<0446>
itu Nemuil
<05241>
dan Datan
<01885>
dan Abiram
<048>
, yang terpanggil
<07148>
kepada perhimpunan
<05712>
itu dan yang
<0834>
mendurhaka
<05327>
kepada
<05921>
Musa
<04872>
dan Harun
<0175>
di antara orang yang sefakat
<05712>
dengan Korah
<07141>
, tatkala mereka itu mendurhaka
<05327>
kepada
<05921>
Tuhan
<03068>
,
AYT ITL
Anak-anak
<01121>
Eliab
<0446>
yaitu Nemuel
<05241>
, Datan
<01885>
, dan Abiram
<048>
. Datan
<01885>
dan Abiram
<048>
telah dipilih
<07148>
orang-orang itu untuk menentang
<05327>
Musa
<04872>
dan Harun
<0175>
dalam kelompok
<05712>
Korah
<07141>
yang menentang
<05327>
TUHAN
<03068>
.
AVB ITL
sedangkan anak-anak
<01121>
Eliab
<0446>
ialah Nemuel
<05241>
, Datan
<01885>
, dan Abiram
<048>
. Inilah
<01931>
Datan
<01885>
dan Abiram
<048>
yang terpilih
<07148>
daripada kalangan umat
<05712>
, namun yang
<0834>
kemudian melawan
<05327> <05921>
Musa
<04872>
dan Harun
<0175>
dalam kumpulan
<05712>
Korah
<07141>
ketika orang itu melawan
<05327> <05921>
TUHAN
<03068>
.

[<05921>]
HEBREW
hwhy
<03068>
le
<05921>
Mtuhb
<05327>
xrq
<07141>
tdeb
<05712>
Nrha
<0175>
lew
<05921>
hsm
<04872>
le
<05921>
wuh
<05327>
rsa
<0834>
hdeh
<05712>
*yayrq {yawrq}
<07148>
Mrybaw
<048>
Ntd
<01885>
awh
<01931>
Mrybaw
<048>
Ntdw
<01885>
lawmn
<05241>
bayla
<0446>
ynbw (26:9)
<01121>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 26:9

1 dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah, ketika mereka membantah TUHAN,

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA