Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 2:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 2:25

Panji-panji j  laskar Dan adalah di sebelah utara, k  menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Dan ialah Ahiezer bin Amisyadai. l 

AYT (2018)

Perkemahan Dan harus berada di sebelah utara, menurut pasukan-pasukannya. Pemimpin suku Dan ialah Ahiezer, anak Amisyadai.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 2:25

Maka panji tentara Dan itu akan ada pada sebelah utara serta dengan segala tentaranya, maka Ahiezar bin Amisadai menjadi penghulu bani Dan itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 2:25

Di sebelah utara, laskar yang bernaung di bawah panji kesatuan Dan harus berkemah menurut pasukan dengan pemimpinnya masing-masing dalam susunan ini: (Suku-Pemimpin-Jumlah orang), Dan-Ahiezer anak Amisyadai-62.700, Asyer-Pagiel anak Okhran-41.500, Naftali-Ahira anak Enan-53.400; Seluruhnya: 157.600. Kesatuan Dan berangkat sebagai yang terakhir.

MILT (2008)

Panji perkemahan Dan ada di utara, menurut barisan-barisan mereka. Pemimpin keturunan Dan ialah Ahiezer anak Amishadai.

Shellabear 2011 (2011)

Di sebelah utara haruslah ada bendera laskar Dan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Dan ialah Ahiezer bin Amisyadai.

AVB (2015)

Di sebelah utara haruslah ada panji-panji pasukan Dan menurut pasukan mereka. Pemimpin bani Dan ialah Ahiezer anak Amisyadai.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 2:25

Panji-panji
<01714>
laskar
<04264>
Dan
<01835>
adalah di sebelah utara
<06828>
, menurut pasukan-pasukan
<06635>
mereka. Pemimpin
<05387>
bani
<01121>
Dan
<01835>
ialah Ahiezer
<0295>
bin
<01121>
Amisyadai
<05996>
.
TL ITL ©

SABDAweb Bil 2:25

Maka panji
<01714>
tentara
<04264>
Dan
<01835>
itu akan ada pada sebelah utara
<06828>
serta dengan segala tentaranya
<06635>
, maka Ahiezar
<0295>
bin
<01121>
Amisadai
<05996>
menjadi penghulu
<05387>
bani
<01121>
Dan
<01835>
itu.
AYT ITL
Perkemahan
<04264>
Dan
<01835>
harus berada di sebelah utara
<06828>
, menurut pasukan-pasukannya
<06635>
. Pemimpin
<05387>
suku
<01121>
Dan
<01835>
ialah Ahiezer
<0295>
, anak
<01121>
Amisyadai
<05996>
.

[<01714>]
AVB ITL
Di sebelah utara
<06828>
haruslah ada panji-panji
<01714>
pasukan
<04264>
Dan
<01835>
menurut pasukan
<06635>
mereka. Pemimpin
<05387>
bani
<01121>
Dan
<01835>
ialah Ahiezer
<0295>
anak
<01121>
Amisyadai
<05996>
.
HEBREW
ydsyme
<05996>
Nb
<01121>
rzeyxa
<0295>
Nd
<01835>
ynbl
<01121>
ayvnw
<05387>
Mtabul
<06635>
hnpu
<06828>
Nd
<01835>
hnxm
<04264>
lgd (2:25)
<01714>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 2:25

Panji-panji laskar Dan adalah di sebelah utara, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Dan ialah Ahiezer 1  bin Amisyadai.

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA