Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nehemia 11:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Neh 11:7

Dan inilah bani Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itiel bin Yesaya.

AYT (2018)

Dari keturunan Benyamin: Salu, anak Mesulam, anak Yoed, anak Pedaya, anak Kolaya, anak Maaseya, anak Itiel, anak Yesaya,

TL (1954) ©

SABDAweb Neh 11:7

Maka inilah bani Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itiel bin Yesaya;

BIS (1985) ©

SABDAweb Neh 11:7

Anggota-anggota suku Benyamin: Salu anak Mesulam dan cucu Yoed. Beberapa di antara nenek moyangnya ialah: Pedaya, Kolaya, Maaseya, Itiel dan Yesaya. Gabai dan Salai. Mereka sanak saudara dekat dengan Salu. Semua berjumlah 928 orang dipimpin oleh

MILT (2008)

Dan inilah keturunan Benyamin: Salu, anak Mesulam, anak Yoed, anak Pedaya, anak Kolaya, anak Maaseya, anak Itiel, anak Yesaya.

Shellabear 2011 (2011)

Dari bani Binyamin: Salu bin Mesulam bin Yoëd bin Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itiel bin Yesaya,

AVB (2015)

Daripada bani Benyamin: Salu anak Mesulam anak Yo'ed anak Pedaya anak Kolaya anak Maaseya anak Itiel anak Yesaya,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Neh 11:7

Dan inilah
<0428>
bani
<01121>
Benyamin
<01144>
: Salu
<05543>
bin
<01121>
Mesulam
<04918>
bin
<01121>
Yoed
<03133>
bin
<01121>
Pedaya
<06305>
bin
<01121>
Kolaya
<06964>
bin
<01121>
Maaseya
<04641>
bin
<01121>
Itiel
<0384>
bin
<01121>
Yesaya
<03470>
.
TL ITL ©

SABDAweb Neh 11:7

Maka inilah
<0428>
bani
<01121>
Benyamin
<01144>
: Salu
<05543>
bin
<01121>
Mesulam
<04918>
bin
<01121>
Yoed
<03133>
bin
<01121>
Pedaya
<06305>
bin
<01121>
Kolaya
<06964>
bin
<01121>
Maaseya
<04641>
bin
<01121>
Itiel
<0384>
bin
<01121>
Yesaya
<03470>
;
AYT ITL
Dari keturunan
<01121>
Benyamin
<01144>
: Salu
<05543>
, anak
<01121>
Mesulam
<04918>
, anak
<01121>
Yoed
<03133>
, anak
<01121>
Pedaya
<06305>
, anak
<01121>
Kolaya
<06964>
, anak
<01121>
Maaseya
<04641>
, anak
<01121>
Itiel
<0384>
, anak
<01121>
Yesaya
<03470>
,

[<0428>]
HEBREW
hyesy
<03470>
Nb
<01121>
laytya
<0384>
Nb
<01121>
hyvem
<04641>
Nb
<01121>
hylwq
<06964>
Nb
<01121>
hydp
<06305>
Nb
<01121>
dewy
<03133>
Nb
<01121>
Mlsm
<04918>
Nb
<01121>
alo
<05543>
Nmynb
<01144>
ynb
<01121>
hlaw (11:7)
<0428>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Neh 11:7

Dan inilah bani 1  Benyamin: Salu bin 1  Mesulam bin 1  Yoed 2  bin 1  Pedaya bin 1  Kolaya bin 1  Maaseya bin 1  Itiel bin 1  Yesaya.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA