Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 21:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 21:6

(21-7) Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya; Engkau memenuhi dia dengan sukacita i  di hadapan-Mu. j 

AYT (2018)

(21-7) Sebab, Engkau mengaruniakan berkat baginya untuk selamanya; Engkau membuatnya bersukacita dalam kegembiraan di hadapan-Mu.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 21:6

(21-7) Karena Engkau menjadikan dia berkat selama-lamanya, dan Engkau menyukakan dia dengan kesukaan besar di hadapan hadirat-Mu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 21:6

(21-7) Kauberkati dia untuk seterusnya; kehadiran-Mu membuat ia penuh sukacita.

MILT (2008)

(21-7) Sebab Engkau menempatkan berkat baginya untuk selama-lamanya; Engkau membuat ia bersukacita dalam kegembiraan di hadapan hadirat-Mu.

Shellabear 2011 (2011)

(21-7) Sesungguhnya Kautetapkan berkah baginya sampai selama-lamanya, dan Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadirat-Mu.

AVB (2015)

Kerana Engkau telah menjadikannya paling diberkati selama-lamanya Engkau membuatnya paling bahagia dengan kehadiran-Mu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 21:6

(#21-#7) Ya
<03588>
, Engkau membuat
<07896>
dia menjadi berkat
<01293>
untuk seterusnya
<05703>
; Engkau memenuhi
<02302>
dia dengan sukacita
<08057>
di
<0854>
hadapan-Mu
<06440>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 21:6

(21-7) Karena
<03588>
Engkau menjadikan
<07896>
dia berkat
<01293>
selama-lamanya
<05703>
, dan Engkau menyukakan
<02302>
dia dengan kesukaan
<08057>
besar di hadapan hadirat-Mu
<06440>
.
HEBREW
Kynp
<06440>
ta
<0854>
hxmvb
<08057>
whdxt
<02302>
del
<05703>
twkrb
<01293>
whtyst
<07896>
yk
<03588>
(21:6)
<21:7>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 21:6

(21-7) Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya; Engkau memenuhi dia dengan sukacita i  di hadapan-Mu. j 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 21:6

(21-7) Ya, Engkau membuat 1  dia menjadi berkat untuk seterusnya; Engkau memenuhi 1  2  dia dengan sukacita 2  di hadapan-Mu.

Catatan Full Life

Mzm 20:1--22:12 1

Nas : Mazm 20:2-21:14

Mazmur Mazm 20:1-10 dan Mazm 21:1-14 berhubungan. Keduanya adalah doa kepada Allah mengenai peperangan umat-Nya melawan musuh-musuh mereka. Mazmur Mazm 20:1-10 adalah doa sebelum perang; Mazmur Mazm 21:1-14 adalah pujian sesudah perang selesai. Mazm 20:1-10 dapat dikenakan pada peperangan rohani kita yang percaya kepada Kristus. Kini kita bergumul melawan kekuatan-kekuatan jahat yang sekalipun tidak tampak tetapi sangat nyata, dan kita merindukan kemenangan atas dan pembebasan dari Iblis dan kuasa-kuasa setan

(lihat cat. --> Ef 6:12;

[atau ref. Ef 6:12]

lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA