Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 8:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 8:26

Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan TUHAN, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak dan satu roti tipis, l  lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu,

AYT (2018)

Dari keranjang roti tidak beragi yang ada di hadapan TUHAN, Musa mengambil sepotong roti tidak beragi, sepotong roti yang dicampur dengan minyak, dan sepotong roti tipis, lalu dia meletakkannya di atas lemak-lemak itu dan di atas paha kanan.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 8:26

maka dari dalam rantang apam fatir yang di hadapan hadirat Tuhan diambilnya apam fatir sekeping dan penganan roti yang disediakan dengan minyak dan segumpal adonan, lalu diletakkannya di atas segala lemak itu dan di atas bahu yang kanan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 8:26

Dari bakul yang berisi roti tak beragi yang sudah dipersembahkan kepada TUHAN, Musa mengambil satu roti tebal yang dibuat dengan minyak dan satu roti tipis. Roti itu diletakkannya di atas lemak dan paha kanan domba.

MILT (2008)

Dan, dari keranjang roti tidak ber gi yang ada di hadapan TUHAN YAHWEH 03068, dia mengambil seketul roti bundar tidak beragi, yaitu sepotong roti bundar roti minyak, dan sepotong roti tipis; lalu ia meletakkan di atas lemak-lemak dan di atas paha kanan.

Shellabear 2011 (2011)

Dari dalam bakul berisi roti yang tak beragi di hadirat ALLAH, ia mengambil sepotong kue tak beragi, sepotong kue dari roti yang dicampur dengan minyak, dan sepotong kue tipis, lalu meletakkan semua itu di atas lemak serta paha kanan tadi.

AVB (2015)

Daripada bakul berisi roti tidak beragi di hadapan TUHAN itu, Musa mengambil sebuku roti tidak beragi, sebuku roti yang dicampurkan minyak, dan sepotong kuih tipis, lalu meletakkan kesemuanya di atas lemak serta paha kanan domba tadi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 8:26

Dan dari dalam bakul
<05536>
berisi roti yang tidak beragi
<04682>
, yang
<0834>
ada di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
, diambilnyalah
<03947>
satu
<0259>
roti bundar
<02471>
yang tidak beragi
<04682>
, satu
<0259>
roti bundar
<03899> <02471>
yang diolah dengan minyak
<08081>
dan satu
<0259>
roti tipis
<07550>
, lalu diletakkannya
<07760>
di atas
<05921>
segala lemak
<02459>
dan di atas
<05921>
paha
<07785>
kanan
<03225>
itu,
TL ITL ©

SABDAweb Im 8:26

maka dari dalam rantang
<05536>
apam fatir
<04682>
yang
<0834>
di hadapan
<06440>
hadirat Tuhan
<03068>
diambilnya
<03947>
apam
<02471>
fatir
<04682>
sekeping
<0259>
dan penganan
<02471>
roti
<03899>
yang disediakan dengan minyak
<08081>
dan segumpal
<0259>
adonan
<07550>
, lalu diletakkannya
<07760>
di atas
<05921>
segala lemak
<02459>
itu dan di atas
<05921>
bahu
<07785>
yang kanan
<03225>
.
AYT ITL
Dari keranjang
<05536>
roti tidak beragi
<04682>
yang
<0834>
ada di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
, Musa mengambil
<03947>
sepotong
<02471>
roti tidak beragi
<04682>
, sepotong
<02471>
roti
<03899>
yang dicampur dengan minyak
<08081>
, dan sepotong
<0259>
roti tipis
<07550>
, lalu dia meletakkannya
<07760>
di atas
<05921>
lemak-lemak
<02459>
itu dan di atas
<05921>
paha
<07785>
kanan
<03225>
.

[<0259> <0259>]
AVB ITL
Daripada bakul
<05536>
berisi roti tidak beragi
<04682>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
itu, Musa mengambil
<03947>
sebuku
<0259>
roti
<02471>
tidak beragi
<04682>
, sebuku
<0259>
roti
<02471> <03899>
yang dicampurkan minyak
<08081>
, dan sepotong
<0259>
kuih tipis
<07550>
, lalu meletakkan
<07760>
kesemuanya di atas
<05921>
lemak
<02459>
serta
<05921>
paha
<07785>
kanan
<03225>
domba tadi.

[<0834>]
HEBREW
Nymyh
<03225>
qws
<07785>
lew
<05921>
Myblxh
<02459>
le
<05921>
Mvyw
<07760>
dxa
<0259>
qyqrw
<07550>
txa
<0259>
Nms
<08081>
Mxl
<03899>
tlxw
<02471>
txa
<0259>
hum
<04682>
tlx
<02471>
xql
<03947>
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
rsa
<0834>
twumh
<04682>
lomw (8:26)
<05536>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 8:26

1 Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan TUHAN, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu,

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA