Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 49:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 49:6

Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan k  mereka, sebab dalam kemarahannya l  mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting m  lembu.

AYT (2018)

Hai jiwaku, janganlah masuk dalam perundingan mereka, janganlah kemuliaanku menyatu dalam perkumpulan mereka, sebab dalam amarahnya, mereka membunuh orang, dan dalam kesenangan dirinya, mereka telah melumpuhkan sapi jantan.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 49:6

Nyawaku tiada masuk bicara mereka itu dan hatiku tiada setuju dengan mufakat mereka itu pada masa dibunuhnya orang dengan garangnya dan dibantainya lembu jantan dengan sengajanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 49:6

Aku takkan ikut dalam permupakatan mereka, juga tidak di dalam perkumpulan mereka. Sebab mereka membunuh dalam kemarahan, melumpuhkan banteng demi kesenangan.

TSI (2014)

aku tidak mau terlibat dalam persekongkolan kalian ataupun bersepakat dengan kalian dalam rencana yang jahat. Kalian berdua sudah membunuh orang karena amarah dan melumpuhkan banteng sebagai hiburan.

MILT (2008)

Biarlah jiwaku tidak masuk dalam persepakatan mereka, biarlah kemuliaanku tidak menyatu dalam perkumpulan mereka; karena dalam kemarahannya, mereka telah membunuh orang, dan dalam kemurahannya, mereka telah melumpuhkan lembu jantan.

Shellabear 2011 (2011)

Jangan ikut dalam permufakatan mereka, hai jiwaku, jangan bersekutu dengan perkumpulan mereka, hai batinku, karena dalam amarahnya mereka membunuh orang, dan dalam angkaranya mereka memotong urat keting sapi.

AVB (2015)

Jangan ikut dalam permuafakatan mereka, wahai jiwaku, jangan bersekutu dengan perkumpulan mereka, wahai batinku, kerana dalam amarah mereka membunuh orang, dan dalam angkara mereka melumpuhkan lembu-lembu jantan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 49:6

Janganlah
<0408>
kiranya jiwaku
<05315>
turut dalam
<0935>
permupakatan
<05475>
mereka, janganlah
<0408>
kiranya rohku
<03519>
bersatu
<03161>
dengan perkumpulan
<06951>
mereka, sebab
<03588>
dalam kemarahannya
<0639>
mereka telah membunuh
<02026>
orang
<0376>
dan dalam keangkaraannya
<07522>
mereka telah memotong urat keting
<06131>
lembu
<07794>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kej 49:6

Nyawaku
<05315>
tiada
<0408>
masuk
<0935>
bicara
<05475>
mereka itu dan hatiku
<03519>
tiada
<0408>
setuju
<03161>
dengan mufakat
<06951>
mereka itu pada masa dibunuhnya
<02026>
orang
<0376>
dengan garangnya
<0639>
dan dibantainya
<06131>
lembu jantan
<07794>
dengan sengajanya
<07522>
.
AYT ITL
Hai jiwaku
<05315>
, janganlah
<0408>
masuk
<0935>
dalam perundingan
<05475>
mereka, janganlah
<0408>
kemuliaanku
<03519>
menyatu
<03161>
dalam perkumpulan
<06951>
mereka, sebab
<03588>
dalam amarahnya
<0639>
, mereka membunuh
<02026>
orang
<0376>
, dan dalam kesenangan
<07522>
dirinya, mereka telah melumpuhkan
<06131>
sapi jantan
<07794>
.
AVB ITL
Jangan
<0408>
ikut
<0935>
dalam permuafakatan
<05475>
mereka, wahai jiwaku
<05315>
, jangan
<0408>
bersekutu
<03161>
dengan perkumpulan
<06951>
mereka, wahai batinku
<03519>
, kerana
<03588>
dalam amarah
<0639>
mereka membunuh
<02026>
orang
<0376>
, dan dalam angkara
<07522>
mereka melumpuhkan
<06131>
lembu-lembu jantan
<07794>
.
HEBREW
rws
<07794>
wrqe
<06131>
Mnurbw
<07522>
sya
<0376>
wgrh
<02026>
Mpab
<0639>
yk
<03588>
ydbk
<03519>
dxt
<03161>
la
<0408>
Mlhqb
<06951>
yspn
<05315>
abt
<0935>
la
<0408>
Mdob (49:6)
<05475>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 49:6

Janganlah kiranya jiwaku 1  turut dalam 2  permupakatan 3  mereka, janganlah kiranya rohku 5  bersatu dengan perkumpulan 4  mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang 6  dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu 7 .

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA