Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 4:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 4:23

Berkatalah Lamekh kepada kedua isterinya itu: "Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku: hai isteri-isteri Lamekh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini: Aku telah membunuh k  seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak;

AYT (2018)

Lamekh berkata kepada kedua istrinya, “Ada dan Zila, dengarlah suaraku! Hai istri-istri Lamekh, dengarkanlah perkataanku! Aku telah membunuh seorang laki-laki karena lukaku, dan seorang laki-laki muda karena melukaiku.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 4:23

Maka kata Lamekh kepada kedua bininya, Ada dan Zila itu: Dengarlah akan perkataanku, hai kamu, bini Lamekh! Dengarlah tuturku: sesungguhnya seorang laki-laki kubunuh karena lukaku dan seorang mudapun karena bincutku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 4:23

Berkatalah Lamekh kepada kedua istrinya, "Ada dan Zila, dengarkan! Seorang pemuda kubunuh karena telah menghantam aku.

MILT (2008)

Dan Lamekh berkata kepada istri-istrinya: "Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamekh, pasanglah telinga terhadap perkataanku. Sebab aku telah membunuh seorang pria karena lukaku, bahkan seorang anak kecil karena rasa sakitku.

Shellabear 2011 (2011)

Berkatalah Lamekh kepada istri-istrinya, "Ada dan Zila, dengarkanlah perkataanku; hai istri-istri Lamekh, perhatikanlah penuturanku. Aku telah membunuh seorang laki-laki sebab ia melukai aku, seorang pemuda sebab ia menciderai aku.

AVB (2015)

Berkatalah Lamekh kepada isteri-isterinya, “Adah dan Zila, dengarlah apa yang kusampaikan; wahai para isteri Lamekh, amatilah percakapanku. Aku telah membunuh seorang lelaki kerana dia melukakan aku, seorang pemuda kerana dia menyakiti aku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 4:23

Berkatalah
<0559>
Lamekh
<03929>
kepada kedua isterinya
<0802>
itu: "Ada
<05711>
dan Zila
<06741>
, dengarkanlah
<08085>
suaraku
<06963>
: hai isteri-isteri
<0802>
Lamekh
<03929>
, pasanglah telingamu
<0238>
kepada perkataanku
<0565>
ini: Aku telah membunuh
<02026>
seorang laki-laki
<0582>
karena
<03588>
ia melukai
<06482>
aku, membunuh seorang muda
<03206>
karena ia memukul
<02250> <00>
aku sampai bengkak
<00> <02250>
;
TL ITL ©

SABDAweb Kej 4:23

Maka kata
<0559>
Lamekh
<03929>
kepada kedua bininya
<0802>
, Ada
<05711>
dan Zila
<06741>
itu: Dengarlah
<08085>
akan perkataanku
<06963>
, hai kamu, bini
<0802>
Lamekh
<03929>
! Dengarlah
<0238>
tuturku
<0565>
: sesungguhnya
<03588>
seorang laki-laki
<0582>
kubunuh
<02026>
karena lukaku
<06482>
dan seorang mudapun
<03206>
karena bincutku
<02250>
.
AYT ITL
Lamekh
<03929>
berkata
<0559>
kepada kedua istrinya
<0802>
, “Ada
<05711>
dan Zila
<06741>
, dengarlah
<08085>
suaraku
<06963>
! Hai istri-istri
<0802>
Lamekh
<03929>
, dengarkanlah
<0238>
perkataanku
<0565>
! Aku telah membunuh
<02026>
seorang laki-laki
<0582>
karena
<03588>
lukaku
<06482>
, dan seorang laki-laki muda
<03206>
karena melukaiku
<02250>
.
HEBREW
ytrbxl
<02250>
dlyw
<03206>
yeupl
<06482>
ytgrh
<02026>
sya
<0582>
yk
<03588>
ytrma
<0565>
hnzah
<0238>
Kml
<03929>
ysn
<0802>
ylwq
<06963>
Nems
<08085>
hluw
<06741>
hde
<05711>
wysnl
<0802>
Kml
<03929>
rmayw (4:23)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 4:23

Berkatalah Lamekh kepada kedua isterinya itu: "Ada dan Zila, dengarkanlah 1  suaraku: hai isteri-isteri Lamekh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini: Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul 2  aku sampai bengkak;

[+] Bhs. InggrisTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA