Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 17:24

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 17:24

Abraham berumur a  sembilan puluh sembilan tahun ketika dikerat kulit khatannya. b 

AYT (2018)

Abraham berumur 99 tahun ketika dia disunat,

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 17:24

Maka pada masa disunatkan daging kulupnya, adalah umur Ibrahim sembilan puluh sembilan tahun.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 17:24

Abraham berumur sembilan puluh sembilan tahun ketika ia disunat

TSI (2014)

Abraham berumur 99 tahun ketika dia disunat,

MILT (2008)

Abraham berusia sembilan puluh sembilan tahun pada saat kulit khatannya dipotong.

Shellabear 2011 (2011)

Ibrahim berumur sembilan puluh sembilan tahun pada waktu dikhitan kulit khatannya,

AVB (2015)

Abraham berumur sembilan puluh sembilan tahun pada waktu kulupnya dikhatankan,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 17:24

Abraham
<085>
berumur
<01121>
sembilan puluh
<08673>
sembilan
<08672>
tahun
<08141>
ketika dikerat
<04135>
kulit khatannya
<06190> <01320>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kej 17:24

Maka pada masa disunatkan
<04135>
daging
<01320>
kulupnya
<06190>
, adalah umur
<01121>
Ibrahim
<085>
sembilan
<08673>
puluh sembilan
<08672>
tahun
<08141>
.
AYT ITL
Abraham
<085>
berumur
<01121>
99
<08673> <08672>
tahun
<08141>
ketika dia disunat
<04135>
,

[<01320> <06190>]
HEBREW
wtlre
<06190>
rvb
<01320>
wlmhb
<04135>
hns
<08141>
estw
<08672>
Myest
<08673>
Nb
<01121>
Mhrbaw (17:24)
<085>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 17:24

1 Abraham berumur sembilan puluh sembilan tahun ketika dikerat kulit khatannya.

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA