Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 15:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 15:13

Tetapi kepada Kaleb d  bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah bani Yehuda itu, yakni Kiryat-Arba, e  seperti yang dititahkan TUHAN kepadanya; Arba ialah bapa Enak. f  Itulah Hebron. g 

AYT (2018)

Kepada Kaleb anak Yefune, Yosua memberikan bagian di tengah-tengah suku Yehuda, sesuai perintah TUHAN kepadanya, yaitu Kiryat-Arba. Arba adalah bapa Enak, yaitu Hebron.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 15:13

Maka kepada Kaleb bin Yefuna diberikan suatu bahagian di tengah bani Yehuda, setuju dengan firman Tuhan yang kepada Yusak, yaitu negeri Arba, bapa Enak, yaitu Heberon.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 15:13

Sesuai dengan perintah TUHAN kepada Yosua, sebagian daerah Yehuda diberikan kepada Kaleb anak Yefune dari suku Yehuda. Kepadanya diberikan Hebron, yaitu kota kepunyaan Arba, ayah Enak.

TSI (2014)

Sesuai perintah TUHAN kepada Yosua, Kaleb menerima wilayah di antara suku Yehuda, yaitu kota Kiryat Arba, yang disebut juga sebagai kota Hebron. Arba adalah nenek moyang orang Enak.

MILT (2008)

Dan dia memberikan suatu bagian kepada Kaleb anak Yefune di antara keturunan Yehuda itu, sesuai perintah TUHAN YAHWEH 03068 kepada Yosua, yakni kota Arba, bapak Enak; itulah Hebron.

Shellabear 2011 (2011)

Kepada Kaleb bin Yefune Yusak memberikan suatu bagian di tengah-tengah bani Yuda, sesuai dengan firman ALLAH kepadanya. Bagian itu adalah Kiryat-Arba (Arba adalah bapak Enak), yaitu Hebron.

AVB (2015)

Kepada Kaleb anak Yefune, Yosua memberikan satu bahagian di tengah-tengah bani Yehuda, selaras dengan firman TUHAN kepadanya. Bahagian itu ialah Kiryat-Arba (Arba ialah bapa Enak), iaitu Hebron.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 15:13

Tetapi kepada Kaleb
<03612>
bin
<01121>
Yefune
<03312>
diberikan
<05414>
Yosua
<03091>
sebagian
<02506>
di tengah-tengah
<08432>
bani
<01121>
Yehuda
<03063>
itu, yakni Kiryat-Arba
<07153>
, seperti yang dititahkan
<06310>
TUHAN
<03068>
kepadanya; Arba ialah bapa
<01>
Enak
<06061>
. Itulah
<01931>
Hebron
<02275>
.

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Yos 15:13

Maka kepada Kaleb
<03612>
bin
<01121>
Yefuna
<03312>
diberikan
<05414>
suatu bahagian
<02506>
di tengah
<08432>
bani
<01121>
Yehuda
<03063>
, setuju
<06310>
dengan firman Tuhan
<03068>
yang kepada Yusak
<03091>
, yaitu negeri Arba
<07153>
, bapa
<01>
Enak
<06061>
, yaitu
<01931>
Heberon
<02275>
.
AYT ITL
Kepada Kaleb
<03612>
anak
<01121>
Yefune
<03312>
, Yosua
<03091>
memberikan
<05414>
bagian
<02506>
di tengah-tengah
<08432>
suku
<01121>
Yehuda
<03063>
, sesuai perintah
<06310>
TUHAN
<03068>
kepadanya
<00>
, yaitu Kiryat-Arba
<07153>
. Arba adalah bapa
<01>
Enak
<06061>
, yaitu
<01931>
Hebron
<02275>
.

[<0413> <0853>]
AVB ITL
Kepada Kaleb
<03612>
anak
<01121>
Yefune
<03312>
, Yosua
<03091>
memberikan
<05414>
satu bahagian
<02506>
di tengah-tengah
<08432>
bani
<01121>
Yehuda
<03063>
, selaras dengan
<0413>
firman
<06310>
TUHAN
<03068>
kepadanya. Bahagian itu ialah Kiryat-Arba
<07153>
(Arba ialah bapa
<01>
Enak
<06061>
), iaitu
<01931>
Hebron
<02275>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
Nwrbx
<02275>
ayh
<01931>
qneh
<06061>
yba
<01>
ebra
<07153>
tyrq
<0>
ta
<0853>
eswhyl
<03091>
hwhy
<03068>
yp
<06310>
la
<0413>
hdwhy
<03063>
ynb
<01121>
Kwtb
<08432>
qlx
<02506>
Ntn
<05414>
hnpy
<03312>
Nb
<01121>
blklw (15:13)
<03612>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 15:13

2 Tetapi kepada Kaleb 1  bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah bani Yehuda itu, yakni Kiryat-Arba, seperti yang dititahkan TUHAN kepadanya; Arba ialah bapa Enak. Itulah Hebron.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA