Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 42:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 42:1

Setelah Yakub mendapat kabar, bahwa ada gandum di Mesir, p  berkatalah ia kepada anak-anaknya: "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?"

AYT (2018)

Ketika Yakub melihat bahwa di Mesir ada gandum, berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, “Mengapa kalian hanya saling memandang?”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 42:1

Sebermula, setelah kedengaranlah kabar kepada Yakub, mengatakan adalah gandum di Mesir, maka kata Yakub kepada anak-anaknya: Mengapa kamu berpandang seorang akan seorang?

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 42:1

Ketika Yakub mendengar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu tenang-tenang saja?

TSI (2014)

Ketika Yakub diberitahu bahwa ada persediaan gandum di Mesir, dia berkata kepada anak-anaknya, “Kalian jangan diam saja!”

MILT (2008)

Ketika Yakub melihat bahwa ada gandum di Mesir, maka berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu hanya saling memandang seorang terhadap yang lain?"

Shellabear 2011 (2011)

Yakub mendengar kabar bahwa di Mesir ada gandum. Maka berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?"

AVB (2015)

Yakub mendengar khabar bahawa di Mesir ada gandum. Maka berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, “Mengapa kamu berpandangan sesama sendiri sahaja?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 42:1

Setelah Yakub
<03290>
mendapat kabar
<07200>
, bahwa
<03588>
ada
<03426>
gandum
<07668>
di Mesir
<04714>
, berkatalah
<0559>
ia kepada anak-anaknya
<01121>
: "Mengapa
<04100>
kamu berpandang-pandangan
<07200>
saja?"

[<03290>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 42:1

Sebermula, setelah kedengaranlah
<07200>
kabar kepada Yakub
<03290>
, mengatakan
<03588>
adalah
<03426>
gandum
<07668>
di Mesir
<04714>
, maka kata
<0559>
Yakub
<03290>
kepada anak-anaknya
<01121>
: Mengapa
<04100>
kamu berpandang
<07200>
seorang akan seorang?
AYT ITL
Ketika Yakub
<03290>
melihat
<07200>
bahwa
<03588>
di Mesir
<04714>
ada
<03426>
gandum
<07668>
, berkatalah
<0559>
Yakub
<03290>
kepada anak-anaknya
<01121>
, “Mengapa
<04100>
kalian hanya saling memandang?”

[<07200>]
AVB ITL
Yakub
<03290>
mendengar khabar
<07200>
bahawa
<03588>
di Mesir
<04714>
ada
<03426>
gandum
<07668>
. Maka berkatalah
<0559>
Yakub
<03290>
kepada anak-anaknya
<01121>
, “Mengapa
<04100>
kamu berpandangan
<07200>
sesama sendiri sahaja?”
HEBREW
wartt
<07200>
hml
<04100>
wynbl
<01121>
bqey
<03290>
rmayw
<0559>
Myrumb
<04714>
rbs
<07668>
sy
<03426>
yk
<03588>
bqey
<03290>
aryw (42:1)
<07200>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 42:1

Setelah 2  3  Yakub 1  mendapat kabar, bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya: "Mengapa kamu berpandang-pandangan 1  3  2  saja?"

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA