Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 4:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 4:23

Berkatalah Lamekh kepada kedua isterinya itu: "Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku: hai isteri-isteri Lamekh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini: Aku telah membunuh k  seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak;

AYT (2018)

Lamekh berkata kepada kedua istrinya, “Ada dan Zila, dengarlah suaraku! Hai istri-istri Lamekh, dengarkanlah perkataanku! Aku telah membunuh seorang laki-laki karena lukaku, dan seorang laki-laki muda karena melukaiku.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 4:23

Maka kata Lamekh kepada kedua bininya, Ada dan Zila itu: Dengarlah akan perkataanku, hai kamu, bini Lamekh! Dengarlah tuturku: sesungguhnya seorang laki-laki kubunuh karena lukaku dan seorang mudapun karena bincutku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 4:23

Berkatalah Lamekh kepada kedua istrinya, "Ada dan Zila, dengarkan! Seorang pemuda kubunuh karena telah menghantam aku.

TSI (2014)

Suatu hari, Lamek berkata kepada kedua istrinya, “Adah dan Zilah, dengarkanlah aku! Aku membunuh seorang pemuda hanya karena dia membuatku memar.

MILT (2008)

Dan Lamekh berkata kepada istri-istrinya: "Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamekh, pasanglah telinga terhadap perkataanku. Sebab aku telah membunuh seorang pria karena lukaku, bahkan seorang anak kecil karena rasa sakitku.

Shellabear 2011 (2011)

Berkatalah Lamekh kepada istri-istrinya, "Ada dan Zila, dengarkanlah perkataanku; hai istri-istri Lamekh, perhatikanlah penuturanku. Aku telah membunuh seorang laki-laki sebab ia melukai aku, seorang pemuda sebab ia menciderai aku.

AVB (2015)

Berkatalah Lamekh kepada isteri-isterinya, “Adah dan Zila, dengarlah apa yang kusampaikan; wahai para isteri Lamekh, amatilah percakapanku. Aku telah membunuh seorang lelaki kerana dia melukakan aku, seorang pemuda kerana dia menyakiti aku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 4:23

Berkatalah
<0559>
Lamekh
<03929>
kepada kedua isterinya
<0802>
itu: "Ada
<05711>
dan Zila
<06741>
, dengarkanlah
<08085>
suaraku
<06963>
: hai isteri-isteri
<0802>
Lamekh
<03929>
, pasanglah telingamu
<0238>
kepada perkataanku
<0565>
ini: Aku telah membunuh
<02026>
seorang laki-laki
<0582>
karena
<03588>
ia melukai
<06482>
aku, membunuh seorang muda
<03206>
karena ia memukul
<02250> <00>
aku sampai bengkak
<00> <02250>
;
TL ITL ©

SABDAweb Kej 4:23

Maka kata
<0559>
Lamekh
<03929>
kepada kedua bininya
<0802>
, Ada
<05711>
dan Zila
<06741>
itu: Dengarlah
<08085>
akan perkataanku
<06963>
, hai kamu, bini
<0802>
Lamekh
<03929>
! Dengarlah
<0238>
tuturku
<0565>
: sesungguhnya
<03588>
seorang laki-laki
<0582>
kubunuh
<02026>
karena lukaku
<06482>
dan seorang mudapun
<03206>
karena bincutku
<02250>
.
AYT ITL
Lamekh
<03929>
berkata
<0559>
kepada kedua istrinya
<0802>
, “Ada
<05711>
dan Zila
<06741>
, dengarlah
<08085>
suaraku
<06963>
! Hai istri-istri
<0802>
Lamekh
<03929>
, dengarkanlah
<0238>
perkataanku
<0565>
! Aku telah membunuh
<02026>
seorang laki-laki
<0582>
karena
<03588>
lukaku
<06482>
, dan seorang laki-laki muda
<03206>
karena melukaiku
<02250>
.
AVB ITL
Berkatalah
<0559>
Lamekh
<03929>
kepada isteri-isterinya
<0802>
, “Adah
<05711>
dan Zila
<06741>
, dengarlah
<08085>
apa yang kusampaikan
<06963>
; wahai para isteri
<0802>
Lamekh
<03929>
, amatilah
<0238>
percakapanku
<0565>
. Aku telah membunuh
<02026>
seorang lelaki
<0582>
kerana
<03588>
dia melukakan
<06482>
aku, seorang pemuda
<03206>
kerana dia menyakiti
<02250>
aku.
HEBREW
ytrbxl
<02250>
dlyw
<03206>
yeupl
<06482>
ytgrh
<02026>
sya
<0582>
yk
<03588>
ytrma
<0565>
hnzah
<0238>
Kml
<03929>
ysn
<0802>
ylwq
<06963>
Nems
<08085>
hluw
<06741>
hde
<05711>
wysnl
<0802>
Kml
<03929>
rmayw (4:23)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 4:23

Berkatalah Lamekh kepada kedua isterinya itu: "Ada dan Zila, dengarkanlah 1  suaraku: hai isteri-isteri Lamekh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini: Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul 2  aku sampai bengkak;

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA