Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 34:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 34:11

Lalu Sikhem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya: "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, g  aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta;

AYT (2018)

Kemudian, Sikhem berkata kepada ayah perempuan itu dan kepada saudara-saudaranya, “Biarlah aku mendapatkan kemurahan di matamu dan apa pun yang kamu katakan kepadaku, aku akan memberikannya.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 34:11

Dan lagi kata Sikhem kepada bapa dan kakak adik anak perempuan itu: Biarlah kiranya hamba beroleh kasihan dari pada tuan-tuan, maka barang sesuatu yang tuan-tuan kehendaki itu hamba berikan kelak.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 34:11

Kemudian Sikhem berkata kepada ayah Dina serta abang-abangnya, "Penuhilah permintaan saya ini, maka saya akan memberikan apa saja yang kalian mau.

TSI (2014)

Sikem berkata kepada ayah dan saudara-saudara Dina, “Saya memohon agar kalian mau bermurah hati dan memenuhi permintaan saya. Sebaliknya, apa pun yang kalian minta akan saya berikan.

MILT (2008)

Lalu Sikhem berkata kepada ayah gadis itu dan kepada saudara-saudara lelakinya, "Biarlah aku mendapatkan kemurahan di matamu. Dan apa pun yang kamu katakan kepadaku, aku akan memberikannya.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian Sikhem berkata kepada ayah anak itu dan kepada saudara-saudaranya, "Kumohon berbaikhatilah padaku. Apa pun yang kamu minta akan kuberikan.

AVB (2015)

Kemudian Sikhem berkata kepada ayah Dina dan kepada para saudaranya, “Kumohon berbaik hatilah kepadaku. Apa pun yang kamu perlu daripadaku akan kuberikan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 34:11

Lalu Sikhem
<07928>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
ayah
<01>
anak itu dan kepada
<0413>
kakak-kakaknya
<0251>
: "Biarlah kiranya aku mendapat
<04672>
kasihmu
<05869> <02580>
, aku akan memberikan
<05414>
kepadamu
<0413>
apa yang
<0834>
kamu minta
<0559>
;
TL ITL ©

SABDAweb Kej 34:11

Dan lagi kata
<0559>
Sikhem
<07928>
kepada
<0413>
bapa
<01>
dan kakak adik
<0251>
anak perempuan itu: Biarlah kiranya hamba beroleh
<04672>
kasihan
<02580>
dari pada tuan-tuan
<05869>
, maka barang sesuatu
<0834>
yang tuan-tuan kehendaki
<0559>
itu hamba berikan
<05414>
kelak.
AYT ITL
Kemudian, Sikhem
<07928>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
ayah
<01>
perempuan itu dan kepada
<0413>
saudara-saudaranya
<0251>
, “Biarlah aku mendapatkan
<04672>
kemurahan
<02580>
di matamu
<05869>
dan apa pun yang
<0834>
kamu katakan
<0559>
kepadaku
<0413>
, aku akan memberikannya
<05414>
.
AVB ITL
Kemudian Sikhem
<07928>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
ayah
<01>
Dina dan kepada
<0413>
para saudaranya
<0251>
, “Kumohon berbaik hatilah
<04672> <02580> <05869>
kepadaku. Apa pun yang
<0834>
kamu perlu daripadaku
<0413>
akan kuberikan
<05414>
.

[<0559>]
HEBREW
Nta
<05414>
yla
<0413>
wrmat
<0559>
rsaw
<0834>
Mkynyeb
<05869>
Nx
<02580>
auma
<04672>
hyxa
<0251>
law
<0413>
hyba
<01>
la
<0413>
Mks
<07928>
rmayw (34:11)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 34:11

1 Lalu Sikhem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya: "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta;

[+] Bhs. InggrisTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA