Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ezra 6:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ezr 6:9

Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran a  bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian,

AYT (2018)

Apa saja yang mereka perlukan, baik itu sapi jantan muda, domba jantan, anak-anak domba untuk kurban bakaran kepada Allah semesta langit, maupun gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut permintaan para imam yang ada di Yerusalem, biarlah semuanya itu diberikan kepada mereka hari demi hari, tanpa henti,

TL (1954) ©

SABDAweb Ezr 6:9

Dan barang yang lagi ia berhajat itu, seperti lembu muda dan domba jantan dan anak domba akan korban bakaran bagi Allah, Tuhannya segala langit, dan lagi gandum, garam dan air anggur dan minyak, seturut kata segala imam yang di Yeruzalem itu, hendaklah diberikan kepadanya pada tiap-tiap hari dengan tiada bersalahan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ezr 6:9

Selain itu apa saja yang diperlukan menurut para imam di Yerusalem, seperti misalnya sapi jantan muda, domba jantan dan anak domba untuk kurban persembahan kepada Allah penguasa di surga, juga gandum, garam, anggur dan minyak zaitun, harus diberikan kepada mereka setiap hari tanpa lalai.

TSI (2014)

Tanyakanlah kepada imam-imam di Yerusalem untuk mengetahui berapa jumlah sapi jantan muda, domba jantan, dan anak-anak domba yang mereka butuhkan untuk kurban bakaran yang dipersembahkan kepada Allah Penguasa surga. Siapkan juga gandum, garam, anggur, dan minyak zaitun yang mereka butuhkan setiap hari. Semua itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari, tanpa henti.

MILT (2008)

Dan yang mereka perlukan, yaitu lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk persembahan bakaran bagi Allah Elohim 0426 surga; gandum, garam, anggur, dan minyak, sebagaimana para imam di Yerusalem mengatakannya, biarlah itu diberikan kepada mereka hari demi hari, tanpa henti,

Shellabear 2011 (2011)

Apa yang mereka perlukan, yaitu anak sapi, domba jantan, dan anak domba sebagai kurban bakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak menurut petunjuk para imam di Yerusalem, haruslah diberikan kepada mereka setiap hari tanpa lalai,

AVB (2015)

Apa-apa sahaja yang diperlukan mereka, iaitu anak lembu, domba jantan, dan anak domba sebagai korban bakaran untuk dipersembahkan kepada Allah semesta langit, juga gandum, garam, air anggur, dan minyak zaitun, menurut petunjuk para imam di Yerusalem, hendaklah diberikan kepada mereka setiap hari tanpa lalai,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ezr 6:9

Dan apa
<04101>
yang diperlukan
<02818>
, yakni lembu jantan
<08450>
muda
<01123>
, domba jantan
<01798>
, anak domba
<0563>
untuk korban bakaran
<05928>
bagi Allah
<0426>
semesta langit
<08065>
, juga gandum
<02591>
, garam
<04416>
, anggur
<02562>
dan minyak
<04887>
, menurut petunjuk
<03983>
para imam
<03549>
yang
<01768>
di Yerusalem
<03390>
, semuanya itu harus diberikan
<03052> <01934>
kepada
<01768>
mereka hari
<03118>
demi hari
<03118>
tanpa
<03809>
kelalaian
<07960>
,
TL ITL ©

SABDAweb Ezr 6:9

Dan barang
<04101>
yang lagi ia berhajat
<02818>
itu, seperti lembu
<08450>
muda
<01123>
dan domba jantan
<01798>
dan anak domba
<0563>
akan korban bakaran
<05928>
bagi Allah
<0426>
, Tuhannya segala langit
<08065>
, dan lagi gandum
<02591>
, garam
<04416>
dan air anggur
<02562>
dan minyak
<04887>
, seturut kata
<03983>
segala imam
<03549>
yang
<01768>
di Yeruzalem
<03390>
itu, hendaklah
<01934>
diberikan
<03052>
kepadanya pada tiap-tiap hari
<03118> <03118>
dengan tiada
<03809>
bersalahan
<07960>
.
AYT ITL
Apa
<04101>
saja yang mereka perlukan
<02818>
, baik itu sapi jantan
<08450>
muda
<01123>
, domba jantan
<01798>
, anak-anak domba
<0563>
untuk kurban bakaran
<05928>
kepada Allah
<0426>
semesta langit
<08065>
, maupun gandum
<02591>
, garam
<04416>
, anggur
<02562>
, dan minyak
<04887>
, menurut permintaan
<03983>
para imam
<03549>
yang
<01768>
ada di Yerusalem
<03390>
, biarlah semuanya itu diberikan
<03052>
kepada mereka hari
<03118>
demi hari
<03118>
, tanpa
<03809>
henti
<07960>
,

[<01934> <00> <01768>]
AVB ITL
Apa-apa
<04101>
sahaja yang diperlukan
<02818>
mereka, iaitu anak
<01123>
lembu
<08450>
, domba jantan
<01798>
, dan anak domba
<0563>
sebagai korban bakaran
<05928>
untuk dipersembahkan kepada Allah
<0426>
semesta langit
<08065>
, juga gandum
<02591>
, garam
<04416>
, air anggur
<02562>
, dan minyak zaitun
<04887>
, menurut petunjuk
<03983>
para imam
<03549>
di Yerusalem
<03390>
, hendaklah
<01934>
diberikan
<03052>
kepada mereka setiap hari
<03118> <03118>
tanpa
<03809>
lalai
<07960>
,

[<01768> <00> <01768>]
HEBREW
wls
<07960>
al
<03809>
yd
<01768>
Mwyb
<03118>
Mwy
<03118>
Mhl
<0>
bhytm
<03052>
awhl
<01934>
Mlswryb
<03390>
yd
<01768>
aynhk
<03549>
rmamk
<03983>
xsmw
<04887>
rmx
<02562>
xlm
<04416>
Nyjnx
<02591>
ayms
<08065>
hlal
<0426>
Nwlel
<05928>
Nyrmaw
<0563>
Nyrkdw
<01798>
Nyrwt
<08450>
ynbw
<01123>
Nxsx
<02818>
hmw (6:9)
<04101>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ezr 6:9

Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda 1 , domba 2  jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum 3 , garam 4 , anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan 5  kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian,

[+] Bhs. InggrisTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA