Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 1:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 1:13

Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman 1  q --karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum;

AYT (2018)

Lalu, raja bertanya kepada orang-orang bijaksana, yang memahami kebiasaan zaman -- karena demikianlah kebiasaan raja untuk bertanya kepada semua ahli yang mengetahui hukum dan pengadilan,

TL (1954) ©

SABDAweb Est 1:13

Maka titah baginda kepada segala hakim yang tahu akan barang yang patut dalam hal ini (karena demikianlah adat dibicarakan segala hal ihwal kerajaan dalam majelis segala orang yang mengetahui hukum dan syarat;

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 1:13

Raja mempunyai kebiasaan untuk minta pendapat para ahli mengenai persoalan hukum dan adat. Sebab itu dipanggilnya para penasihatnya yang mengetahui apa yang harus dilakukan dalam perkara semacam itu.

MILT (2008)

Dan raja berkata kepada orang-orang bijaksana yang mengetahui zaman --karena demikianlah cara raja terhadap semua orang yang mengetahui hukum dan peraturan.

Shellabear 2011 (2011)

Raja bertanya kepada orang-orang pintar yang memahami adat kebiasaan zaman itu -- karena raja memang biasa bertanya kepada semua ahli undang-undang dan hukum.

AVB (2015)

Raja pun bertanya kepada para bijak pandai yang memahami adat kebiasaan zaman itu kerana raja memang biasa mendapatkan nasihat mengenai hukum-hakam daripada para ahli hukum.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 1:13

Maka bertanyalah
<0559>
raja
<04428>
kepada orang-orang arif bijaksana
<02450>
, orang-orang yang mengetahui
<03045>
kebiasaan zaman
<06256>
-- karena
<03588>
demikianlah
<03651>
biasanya
<01697>
masalah-masalah raja
<04428>
dikemukakan
<06440>
kepada para ahli
<03045>
undang-undang
<01881>
dan hukum
<01779>
;

[<03605>]
TL ITL ©

SABDAweb Est 1:13

Maka titah
<0559>
baginda
<04428>
kepada segala hakim
<02450>
yang tahu
<03045>
akan barang yang patut
<06256>
dalam hal ini (karena
<03588>
demikianlah
<03651>
adat dibicarakan segala hal ihwal
<01697>
kerajaan
<04428>
dalam majelis
<06440>
segala
<03605>
orang yang mengetahui
<03045>
hukum
<01881>
dan syarat
<01779>
;
AYT ITL
Lalu, raja
<04428>
bertanya
<0559>
kepada orang-orang bijaksana
<02450>
, yang memahami
<03045>
kebiasaan zaman
<06256>
-- karena demikianlah
<03651>
kebiasaan
<04428>
raja untuk
<01697>
bertanya
<06440>
kepada
<03605>
semua ahli yang
<03045>
mengetahui
<01881>
hukum dan
<01779>
pengadilan,
<03588>
HEBREW
Nydw
<01779>
td
<01881>
yedy
<03045>
lk
<03605>
ynpl
<06440>
Klmh
<04428>
rbd
<01697>
Nk
<03651>
yk
<03588>
Myteh
<06256>
yedy
<03045>
Mymkxl
<02450>
Klmh
<04428>
rmayw (1:13)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Est 1:13

Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman 1  q --karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum;

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 1:13

Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana 1 , orang-orang yang mengetahui 2  kebiasaan zaman--karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli 2  undang-undang dan hukum;

Catatan Full Life

Est 1:13 1

Nas : Est 1:13

Kadang-kadang orang-orang bijaksana yang duniawi lebih memahami keadaan zaman daripada mereka yang dianggap pemimpin bijaksana di antara orang percaya. Untuk pembahasan mengenai pemahaman keadaan zaman

lihat cat. --> 1Taw 12:32.

[atau ref. 1Taw 12:32]

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.15 detik
dipersembahkan oleh YLSA