Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 8:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 8:26

Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. n  Tetapi engkau, sembunyikanlah o  penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan p  yang masih jauh."

AYT (2018)

“Penglihatan petang dan pagi itu, yang dia beritahukan itu adalah benar. Akan tetapi, kamu, sembunyikanlah penglihatan itu, karena hal itu mengenai hari-hari depan yang masih jauh.”

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 8:26

Maka adapun khayal akan pagi dan petang itu, barang yang telah dikatakan akan halnya itu benarlah adanya, tetapi hendaklah engkau ini meteraikan khayal ini karena kurang lagi beberapa berapa hari.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 8:26

Penglihatan tentang kurban petang dan pagi yang telah diterangkan kepadamu itu, benar-benar akan terjadi. Tetapi semua itu akan terjadi di masa depan yang masih jauh; jadi jangan ceritakan kepada seorang pun."

MILT (2008)

Dan penglihatan tentang pagi dan petang yang telah dikatakan itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu. Sebab, hal itu akan terjadi dalam waktu yang lama."

Shellabear 2011 (2011)

Penglihatan mengenai petang dan pagi yang telah disebutkan itu benar adanya. Tetapi engkau, rahasiakanlah penglihatan itu, karena hal itu berkaitan dengan masa yang masih jauh."

AVB (2015)

Penglihatan mengenai petang dan pagi yang telah disebutkan itu benar adanya. Tetapi engkau, rahsiakanlah penglihatan itu, kerana hal itu berkaitan dengan masa yang masih jauh.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 8:26

Adapun penglihatan
<04758>
tentang petang
<06153>
dan pagi
<01242>
itu, apa yang
<0834>
dikatakan
<0559>
tentang itu
<01931>
adalah benar
<0571>
. Tetapi engkau
<0859>
, sembunyikanlah
<05640>
penglihatan
<02377>
itu, sebab
<03588>
hal itu mengenai masa
<03117>
depan yang masih jauh
<07227>
."
TL ITL ©

SABDAweb Dan 8:26

Maka adapun khayal
<04758>
akan pagi
<01242>
dan petang
<06153>
itu, barang yang telah
<0834>
dikatakan
<0559>
akan halnya itu benarlah
<0571>
adanya
<01931>
, tetapi hendaklah engkau
<0859>
ini meteraikan
<05640>
khayal
<02377>
ini karena
<03588>
kurang lagi beberapa berapa
<07227>
hari
<03117>
.
AYT ITL
“Penglihatan
<04758>
petang
<06153>
dan pagi
<01242>
itu, yang
<0834>
dia beritahukan
<0559>
itu
<01931>
adalah benar
<0571>
. Akan tetapi, kamu
<0859>
, sembunyikanlah
<05640>
penglihatan
<02377>
itu, karena
<03588>
hal itu mengenai hari-hari
<03117>
depan yang masih jauh
<07227>
.”
AVB ITL
Penglihatan
<04758>
mengenai petang
<06153>
dan pagi
<01242>
yang
<0834>
telah disebutkan
<0559>
itu
<01931>
benar
<0571>
adanya. Tetapi engkau
<0859>
, rahsiakanlah
<05640>
penglihatan
<02377>
itu, kerana
<03588>
hal itu berkaitan dengan masa
<03117>
yang masih jauh
<07227>
.”
HEBREW
Mybr
<07227>
Mymyl
<03117>
yk
<03588>
Nwzxh
<02377>
Mto
<05640>
htaw
<0859>
awh
<01931>
tma
<0571>
rman
<0559>
rsa
<0834>
rqbhw
<01242>
breh
<06153>
harmw (8:26)
<04758>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 8:26

Adapun penglihatan 1  tentang petang 1  dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah 2  penglihatan 1  itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh 3 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA