Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 6:27

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 6:27

(6-28) Dia melepaskan dan menolong, h  dan mengadakan tanda dan mujizat i  di langit dan di bumi, Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. j "

AYT (2018)

(6-28) Dia melepaskan dan menyelamatkan, dan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa.”

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 6:27

(6-28) Bahwa Ialah Penebus dan Penolong dan Iapun membuat tanda-tanda dan ajaib di dalam langit dan di atas bumi; karena telah dilepaskan-Nya Daniel dari dalam kuasa singa.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 6:27

(6-28) Ia menyelamatkan dan membebaskan, melakukan mujizat dan keajaiban di langit maupun di bumi. Daniel telah diselamatkan-Nya, dari terkaman singa-singa."

MILT (2008)

Dia melepaskan dan menyelamatkan, dan Dia membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa."

Shellabear 2011 (2011)

Ia melepaskan dan menyelamatkan, Ia mengadakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban baik di langit maupun di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa."

AVB (2015)

Dia melepaskan dan menyelamatkan, Dia mengadakan tanda-tanda dan pelbagai keajaiban baik di langit mahupun di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel daripada cengkaman singa-singa itu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 6:27

(#6-#28) Dia melepaskan
<07804>
dan menolong
<05338>
, dan mengadakan
<05648>
tanda
<0852>
dan mujizat
<08540>
di langit
<08065>
dan di bumi
<0772>
, Dia yang
<01768>
telah melepaskan
<07804>
Daniel
<01841>
dari
<04481>
cengkaman
<03028>
singa-singa
<0744>
."
TL ITL ©

SABDAweb Dan 6:27

(6-28) Bahwa Ialah Penebus
<07804>
dan Penolong
<05338>
dan Iapun membuat
<05648>
tanda-tanda
<0852>
dan ajaib
<08540>
di dalam langit
<08065>
dan di atas bumi
<0772>
; karena
<01768>
telah dilepaskan-Nya
<07804>
Daniel
<01841>
dari dalam
<04481>
kuasa
<03028>
singa
<0744>
.
AYT ITL
Dia melepaskan
<07804>
dan menyelamatkan
<05338>
, dan mengadakan
<05648>
tanda-tanda
<0852>
dan mukjizat-mukjizat
<08540>
di langit
<08065>
dan di bumi
<0772>
. Dia yang
<01768>
telah melepaskan
<07804>
Daniel
<01841>
dari
<04481>
cengkeraman
<03028>
singa-singa
<0744>
.”
AVB ITL
Dia melepaskan
<07804>
dan menyelamatkan
<05338>
, Dia mengadakan
<05648>
tanda-tanda
<0852>
dan pelbagai keajaiban
<08540>
baik di langit
<08065>
mahupun di bumi
<0772>
. Dialah yang
<01768>
melepaskan
<07804>
Daniel
<01841>
daripada
<04481>
cengkaman
<03028>
singa-singa
<0744>
itu.”
HEBREW
atwyra
<0744>
dy
<03028>
Nm
<04481>
layndl
<01841>
byzys
<07804>
yd
<01768>
aerabw
<0772>
aymsb
<08065>
Nyhmtw
<08540>
Nyta
<0852>
dbew
<05648>
lumw
<05338>
bzysm
<07804>
(6:27)
<6:28>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 6:27

(6-28) Dia melepaskan 1  dan menolong, dan mengadakan 2  tanda dan mujizat di langit dan di bumi, Dia yang telah melepaskan 1  Daniel dari cengkaman 3  singa-singa."

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA