Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 2:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 2:4

Lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja (dalam bahasa Aram 1 ) r : "Ya raja, kekallah s  hidupmu! Ceriterakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya."

AYT (2018)

Kemudian, berbicaralah orang-orang Kasdim kepada raja dalam bahasa Aram, “Ya Raja, hiduplah selama-lamanya! Ceritakanlah mimpi itu kepada hamba-hambamu ini, dan kami akan memberitahukan maknanya.”

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 2:4

Maka sembah segala orang Kasdim itu kepada baginda dengan bahasa Arami: Daulat tuanku! hendaklah kiranya tuanku menceriterakan mimpi itu kepada patik, maka patik akan memaklumkan tabirnya kepada tuanku kelak.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 2:4

Mereka menjawab dalam bahasa Aram, "Hiduplah Tuanku selama-lamanya! Ceritakanlah mimpi itu kepada kami, maka kami akan menerangkan artinya."

MILT (2008)

Lalu orang-orang Kasdim berbicara kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya, raja, hiduplah selama-lamanya! Ceritakanlah mimpi itu kepada para hambamu dan kami akan mengungkapkan artinya."

Shellabear 2011 (2011)

Kata orang-orang Kasdim kepada raja (dalam bahasa Aram), "Semoga Raja hidup selama-lamanya! Ceritakanlah mimpi itu kepada hambamu ini, maka kami akan memberitahukan tafsirannya."

AVB (2015)

Kata orang Kasdim kepada raja dalam bahasa Aram, “Dirgahayu Raja! Ceritakanlah mimpi itu kepada hambamu ini, maka kami akan memberitahukan tafsirannya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 2:4

Lalu berkatalah
<01696>
para Kasdim
<03778>
itu kepada raja
<04428>
(dalam bahasa Aram)
<0762>
: "Ya raja
<04430>
, kekallah
<05957>
hidupmu
<02418>
! Ceriterakanlah
<0560>
kepada hamba-hambamu
<05649>
mimpi
<02493>
itu, maka kami akan memberitahukan
<02324>
maknanya
<06591>
."
TL ITL ©

SABDAweb Dan 2:4

Maka sembah
<01696>
segala orang Kasdim
<03778>
itu kepada baginda
<04428>
dengan bahasa Arami
<0762>
: Daulat
<02418> <05957>
tuanku
<04430>
! hendaklah kiranya tuanku menceriterakan
<0560>
mimpi
<02493>
itu kepada patik
<05649>
, maka patik akan memaklumkan
<02324>
tabirnya
<06591>
kepada tuanku kelak.
AYT ITL
Kemudian, berbicaralah
<01696>
orang-orang Kasdim
<03778>
kepada raja
<04428>
dalam bahasa Aram
<0762>
, “Ya Raja
<04430>
, hiduplah
<02418>
selama-lamanya
<05957>
! Ceritakanlah
<0560>
mimpi
<02493>
itu kepada hamba-hambamu
<05649>
ini, dan kami akan memberitahukan
<02324>
maknanya
<06591>
.”
AVB ITL
Kata
<01696>
orang Kasdim
<03778>
kepada raja
<04428>
dalam bahasa Aram
<0762>
, “Dirgahayu
<05957> <02418>
Raja
<04430>
! Ceritakanlah
<0560>
mimpi
<02493>
itu kepada hambamu
<05649>
ini, maka kami akan memberitahukan
<02324>
tafsirannya
<06591>
.”
HEBREW
awxn
<02324>
arspw
<06591>
*Kdbel {Kydbel}
<05649>
amlx
<02493>
rma
<0560>
yyx
<02418>
Nymlel
<05957>
aklm
<04430>
tymra
<0762>
Klml
<04428>
Mydvkh
<03778>
wrbdyw (2:4)
<01696>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Dan 2:4

Lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja (dalam bahasa Aram 1 ) r : "Ya raja, kekallah s  hidupmu! Ceriterakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 2:4

Lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja 3  (dalam bahasa Aram 1  2 ): "Ya raja, kekallah hidupmu! Ceriterakanlah 4  kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya."

Catatan Full Life

Dan 2:4 1

Nas : Dan 2:4

Hingga di sini, kitab Daniel ditulis dalam bahasa Ibrani. Mulai ayat ini tulisannya beralih ke bahasa Aram, bahasa yang dipakai dalam perdagangan dan komunikasi pemerintahan. Pemakaian bahasa Aram dalam kitab Daniel berlangsung hingga pasal Dan 7:1-28; pasal Dan 8:1-12:13 kembali ditulis dalam bahasa Ibrani.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA