Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ayub 30:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ayb 30:3

mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, e  belukar di gurun dan padang belantara; f  g 

AYT (2018)

Melalui keinginan dan rasa lapar yang kuat, mereka menggerogoti tanah yang kering pada malam hari, tanah yang tandus dan sunyi;

TL (1954) ©

SABDAweb Ayb 30:3

yang kurus dari pada kekurangan dan kelaparan, dan yang pergi mengikis ke padang tandus, ke tanah yang rusak dan sunyi senyap;

BIS (1985) ©

SABDAweb Ayb 30:3

Mereka lapar dan menderita sekali, sehingga makan akar kering di gurun yang sunyi.

MILT (2008)

Mereka kehilangan hidup dengan keinginan dan kelaparan, mereka yang menggerogoti tanah yang kering, yang dahulu tandus dan sunyi sepi;

Shellabear 2011 (2011)

Mereka kurus karena kekurangan dan kelaparan, mereka menggerogoti tanah yang gersang di padang yang tandus dan sunyi.

AVB (2015)

Mereka kurus kerana kekurangan dan kelaparan, mereka menggerumit tanah yang gersang di padang yang tandus dan sunyi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ayb 30:3

mereka merana
<01565>
karena kekurangan
<02639>
dan kelaparan
<03720>
, mengerumit
<06207>
tanah yang kering
<06723>
, belukar di gurun
<07722>
dan padang belantara
<04875>
;

[<0570>]
TL ITL ©

SABDAweb Ayb 30:3

yang kurus
<01565>
dari pada kekurangan
<02639>
dan kelaparan
<03720>
, dan yang pergi mengikis
<06207>
ke padang tandus
<06723>
, ke tanah yang rusak
<07722>
dan sunyi senyap
<04875>
;
AYT ITL
Melalui keinginan
<02639>
dan rasa lapar
<03720>
yang kuat
<01565>
, mereka menggerogoti
<06207>
tanah yang kering
<06723>
pada malam hari
<0570>
, tanah yang tandus
<07722>
dan sunyi
<04875>
;
HEBREW
hasmw
<04875>
haws
<07722>
sma
<0570>
hyu
<06723>
Myqreh
<06207>
dwmlg
<01565>
Npkbw
<03720>
roxb (30:3)
<02639>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ayb 30:3

3 mereka merana 1  karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering 2 , belukar di gurun dan padang belantara;

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA