Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Amsal 21:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ams 21:5

Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, h  tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan.

AYT (2018)

Rancangan orang rajin pasti menuntun ke kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa pasti mendatangkan kekurangan.

TL (1954) ©

SABDAweb Ams 21:5

Bahwa hemat-hemat orang rajin menjadikan kelimpahan, tetapi orang yang gopoh-gopoh itu mengadakan hanya sedikit jua.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ams 21:5

Rencana orang rajin membawa kelimpahan; tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan.

MILT (2008)

Rancangan orang rajin adalah semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, hanya akan menuju kemiskinan.

Shellabear 2011 (2011)

Rancangan orang rajin hanya mendatangkan keuntungan, tetapi setiap orang yang terburu-buru hanya akan berkekurangan.

AVB (2015)

Rancangan orang rajin hanya mendatangkan keuntungan, tetapi setiap orang yang terburu-buru hanya akan berkekurangan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ams 21:5

Rancangan
<04284>
orang rajin
<02742>
semata-mata
<0389>
mendatangkan kelimpahan
<04195>
, tetapi setiap orang
<03605>
yang tergesa-gesa
<0213>
hanya
<0389>
akan mengalami kekurangan
<04270>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ams 21:5

Bahwa hemat-hemat
<04284>
orang rajin
<02742>
menjadikan
<0389>
kelimpahan
<04195>
, tetapi orang
<03605>
yang gopoh-gopoh
<0213>
itu mengadakan hanya
<0389>
sedikit
<04270>
jua.
AYT ITL
Rancangan
<04284>
orang rajin
<02742>
pasti
<0389>
menuntun ke kelimpahan
<04195>
, tetapi setiap
<03605>
orang yang tergesa-gesa
<0213>
pasti
<0389>
mendatangkan kekurangan
<04270>
.
HEBREW
rwoxml
<04270>
Ka
<0389>
Ua
<0213>
lkw
<03605>
rtwml
<04195>
Ka
<0389>
Uwrx
<02742>
twbsxm (21:5)
<04284>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ams 21:5

Rancangan 1  orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa 2  hanya akan mengalami kekurangan.

[+] Bhs. Inggris



TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA