Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 21:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 21:11

Janganlah ia dekat kepada semua mayat, z  bahkan janganlah ia menajiskan a  diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. b 

AYT (2018)

Dia tidak boleh menajiskan dirinya dengan menyentuh orang mati, bahkan jika itu adalah ayah atau ibunya sendiri.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 21:11

Maka jangan ia datang hampir kepada orang mati, dan jangan ia menajiskan dirinya, jikalau karena bapanya atau karena ibunya sekalipun.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 21:11

Ia telah dipersembahkan kepada-Ku untuk menjadi milik-Ku, jadi tak boleh menajiskan dirinya. Ia tak boleh juga menajiskan Kemah-Ku dengan keluar dari situ untuk masuk ke rumah yang ada jenazahnya, walaupun itu jenazah ayahnya atau ibunya sendiri.

MILT (2008)

Dan dia tidak boleh datang kepada setiap orang yang mati, bahkan dia tidak boleh mencemarkan diri terhadap ayahnya dan terhadap ibunya.

Shellabear 2011 (2011)

Ia tidak boleh mendekati mayat siapa pun, bahkan tidak boleh menajiskan diri dengan jenazah ayahnya atau ibunya.

AVB (2015)

Dia tidak boleh mendekati mayat sesiapa pun, bahkan tidak boleh menajiskan diri dengan jenazah ayahnya atau ibunya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 21:11

Janganlah
<03808>
ia dekat
<0935>
kepada
<05921>
semua
<03605>
mayat
<04191> <05315>
, bahkan janganlah
<03808>
ia menajiskan
<02930>
diri dengan mayat ayahnya
<01>
atau ibunya
<0517>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 21:11

Maka jangan
<03808>
ia datang
<0935>
hampir kepada
<05921>
orang
<05315>
mati
<04191>
, dan jangan
<03808>
ia menajiskan
<02930>
dirinya, jikalau karena bapanya
<01>
atau karena ibunya
<0517>
sekalipun.
AYT ITL
Dia tidak
<03808>
boleh menajiskan
<02930>
dirinya dengan menyentuh orang
<05315>
mati
<04191>
, bahkan jika itu adalah ayah
<01>
atau ibunya
<0517>
sendiri.

[<05921> <03605> <03808> <0935>]
HEBREW
amjy
<02930>
al
<03808>
wmalw
<0517>
wybal
<01>
aby
<0935>
al
<03808>
tm
<04191>
tspn
<05315>
lk
<03605>
lew (21:11)
<05921>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 21:11

Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya 1  atau ibunya.

[+] Bhs. InggrisTIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA